Най-добрите области на обучение в Холандия


Дата на регистрация:

02/04/23

писателят:

Специалист по приложения инженер Еката

Ученето в Холандия е един от най-добрите начини да имигрирате в тази страна. Редица университети в тази страна са класирани сред най-добрите университети в света. Едно от предимствата на обучението в Холандия е възможността за учене на холандски и английски език за желаещите и лесен достъп до страните-членки на Шенген. Холандия има и други предимства. Тя е една от най-големите икономики в Европа, има високо качество на живот, предоставя висококачествени услуги и съоръжения на жителите, а естествената красота на тази страна я е превърнала в желана дестинация за много имигранти. Всички тези характеристики и предимства са позволили на хората да намерят добър живот и подходяща работа за себе си, след като учат в Холандия и завършат обучението си.

Но трябва да сте мислили кои са най-добрите области на обучение в Холандия и как можете да ги преследвате Образователна миграция в Холандия Получете най-добрия резултат. Области в областта на медицината, като стоматология и фармация и медицина, машинно инженерство, право, компютър, мениджмънт, икономика, архитектура, изкуства и счетоводство, са сред областите, които могат да ви осигурят подходяща работа и идеален живот в бъдеще, направи

В тази статия ще разгледаме всяко едно от тези високоплатени и широко използвани полета в Холандия. Ако не откриете отговор на въпроса си, екипът на консултантите на Skorazi винаги ще Ви отговори. свържете се с нас.

Медицинските области са сред най-добрите области на обучение в Холандия

Медицинските области са популярни области по целия свят. Поради социалния статус, кариерното бъдеще и високите доходи, много хора кандидатстват да учат в тези области. Въз основа на това различните университети имат различни правила за оценяване и приемане на студенти в тези области, които ще разгледаме.

Медицинска област

Хората с Заявление за холандска стипендия Те гарантират бъдещата си кариера в тази област. За да започнете този курс, първо трябва да издържите приемните изпити за университет. Обучението по медицина в Холандия продължава 7 години. През последната година студентите изпълняват практически проект. Областта на медицината, една от най-добрите области на обучение в Холандия, се предлага в 11 университета, от които само 2 университета приемат международни студенти. Следователно конкуренцията в тази област в Холандия е много висока. Този курс се предлага на холандски и английски език. В университетите, които приемат чуждестранни студенти, обучението се провежда на английски само през първите 3 години. Курсът продължава на холандски език. Но цената на обучение в Холандия в областта на медицината е около 32 000 евро за международни студенти.

След целия период на обучение хората се явяват на изпити, свързани с Министерството на здравеопазването на Холандия, и ако издържат, получават разрешение за работа.

Стоматология

Стоматологията е много търсена в Холандия, както и в Иран, защото носи добра работа в бъдеще. Само няколко университета предлагат тази област на обучение и се преподава само на холандски език.
Както споменахме по-рано, всяка страна и университет има свои собствени условия за приемане на студенти, особено в медицинските науки. Стоматологията в Холандия в момента е на 5 години. Хората, които имигрират в Холандия в областта на стоматологията, трябва да имат диплома, за да могат да участват в приемния изпит за университет.
Важното е, че студентите, които са над 21 години, трябва да участват в изпит, наречен колоквиум доктум, преди да участват в приемния изпит за университет.

Аптечно поле

Една от най-добрите области на обучение в Холандия, която също е печеливша и високоплатена, е фармацията. Тази област се предлага в някои университети, като университета в Гронинген и университета в Лайден, в бакалавърски (3-годишни) и магистърски (2-3-годишни) курсове. Цената на изучаването на този курс в университета в Гронинген е около 14-18 хиляди евро.

За да могат да се запишат в този курс, хората трябва да представят холандска диплома. Освен това международните студенти трябва да имат минимален резултат от IELTS 6,5. Трябва да се отбележи, че само наличието на бакалавърска и магистърска степен не е достатъчно. А за да може да работи, студентът трябва да прекара 4-годишен период на пребиваване след завършване на обучението си.

Право в Холандия

Правото е друга от най-добрите области на обучение в Холандия, в която можете да учите. Бакалавърската степен в тази област е 4 години, магистърската степен е 2 години, а докторската степен по право в Холандия обикновено е 4 години. За да кандидатствате за обучение в Холандия в областта на правото, е необходимо да владеете холандски език. Но в по-късните етапи, в някои курсове, е възможно да се учи на английски език.
Ако нямате диплома, еквивалентна на холандска диплома, трябва да участвате в изпита Colloquium doctum и да кандидатствате за бакалавърска степен в тази област след преминаване. Някои от университетите, които предлагат тази област са: Гронинген, Маастрихт и Тилбург. След като завършите в тази област, можете да работите като адвокат или съдия. Тази сфера има добър пазар на труда и заплати.

Инженерни курсове в Холандия

Като цяло инженерните специалности са сред популярните области за кандидати от европейски страни. Областите в тази област са много подходящи от гледна точка на бъдеща кариера и доходи, така че студентите да обърнат повече внимание на областите в тази област и да мислят за образователна миграция в Холандия чрез тази област.
Но инженерните курсове се предлагат в различни области като електроника, механика, гражданско инженерство и др. Възможно е да се изучава инженерство в Холандия на английски и холандски на всички нива. Освен това, за да учите в тези области, не е необходимо да участвате в приемни изпити, но университетът може да поиска от вас GRE. Университетът в Делфт, Айндховен, Твенте, Амстердам, Гронинген, Лайден, Утрехт и др. са сред университетите, които предлагат тези различни тенденции в инженерните области.
Холандия се превърна в една от дестинациите на студентите, които се интересуват от тази област, поради напредъка, който е постигнала в областта на хидроинженерството, контрола и защитата от наводнения, основните технологии и др., а също и поради силните си позиции в областта на възобновяема енергия. И това направи тази област една от най-добрите области на обучение в Холандия.

Област на компютърните науки

Компютърните области са едни от най-добрите области на обучение в Холандия, тъй като с разширяването на интернет и електронните устройства, нуждата от инженери в тази област се усеща все повече и повече. Следователно никога няма да останете безработни, след като сте учили в тази област. Има различни направления като дизайн, конструкция и програмиране. Възможно е да се кандидатства за холандски изследвания в областта на компютърните науки на английски и холандски език.
3-4 годишни бакалавърски курсове и за международни студенти, кандидатстващи за този курс, се изисква резултат 6 от IELTS. Магистърската степен е 2 години и международните студенти трябва да имат IELTS сертификат с минимален резултат от 6,5. Университетите в Утрехт, Радбуд, Амстердам и Ханес са сред университетите, които предлагат курсове в тази област за студенти.

Мениджмънт в Холандия

Холандският курс по мениджмънт е сред най-добрите учебни курсове в Холандия. Какви предимства мислите, че ще има?
Този низ е плаващ низ. Предлага се за изучаване на всички нива. След завършване студентите имат добър пазар на труда и могат лесно да намерят подходяща работа. Има и добри доходи. Чуждестранните студенти трябва да имат резултат 6 от IELTS, за да кандидатстват за холандски изследвания в областта на мениджмънта на бакалавърско ниво, а на ниво магистър трябва да имат минимален резултат от IELTS 6,5.

Клоновете на управление в Холандия включват: управление на човешките ресурси, управление на бизнеса, управление на бизнеса, управление на логистика, управление на финанси, MBA и др. Университетите Еразъм в Нотр Дам, Тилбург, Амстердам, Гронинген, Айндховен, Маастрихт и Твенте са сред университетите, които предлагат тези области за обучение на студенти. Средната цена на курсове по мениджмънт в Холандия е между 7-12 хиляди евро на година.

Икономика в Холандия

Холандия е петата по големина икономика в Европа и третият по големина износител в Европа. Голяма част от брутното производство на тази страна се получава чрез износ. Това означава, че холандската икономика е зависима от външната търговия. Като се има предвид този проблем и за по-нататъшен напредък, тази страна е предоставила условия за тези, които се интересуват от областта на икономиката в Холандия, да могат да учат в тази област. Този курс се предлага на студенти на различни нива на холандски и английски език и е един от най-добрите курсове в Холандия. Като се има предвид зависимостта на страната и компаниите от завършилите икономиката, за студентите от тази специалност са осигурени добри условия за работа и доходи.

Има различни тенденции, които можете да обмислите за образователна миграция в Холандия и ако е във ваш интерес, кандидатствайте за нея. Два от най-добрите университети, които предлагат различни тенденции в тази област, са Radboud Nijmegen и Groningen.

Архитектура в Холандия

Със своите иновативни и динамични програми Холандия превърна областта на архитектурата в една от най-добрите области на обучение в Холандия. Това накара хората да имат добри условия за работа и доходи, след като завършат в тази област.
Архитектурата е комбинация от наука и изкуство, планиране на строителството, научно изпълнение на конструкции и разкрасяване. Кандидатстването за нидерландско обучение и навлизането в областта на архитектурата в холандските университети може да не изисква приемен изпит или GRE, но трябва да изпратите мостра от работа, за да докажете, че се интересувате от тази област и имате талант в нея. В холандските университети се преподават различни нива на тази област. Продължителността на тези курсове е 3-4 години за бакалавърска степен, 2-годишна магистърска степен и 4-годишна докторска степен.
За щастие обучението в тази област е възможно и на английски език. Това поле предлага светло бъдеще на тези, които имат способността да работят в група и да решават проблеми и да намират отговори. Месечният доход на хората след дипломиране и заетост в тази сфера е около 2500 до 4500 евро на месец.

Топ 5 на университетите в областта на архитектурата в Холандия са: Делфт, Айндховен, Амстердам, Твенте и Свободният университет на Амстердам.

Курсове по изкуство в Холандия

Европа се счита за родното място на художествените области. Страни като Австрия, Англия и Италия са много успешни в областта на изкуството. В Холандия има много хора, които се интересуват от тази област. Понастоящем областите на изкуството се считат за едни от най-добрите области на обучение в Холандия. Някои от най-добрите университети в Холандия са преподавали тази област. Клоновете, които се преподават в университетите, са области като естетика, илюстрация, живопис и рисуване, скулптура, музика, сценични изкуства, графика, моден дизайн, видеография, анимация, танци, дизайн на игри и др.
За да кандидатствате за холандистика, както и в областта на архитектурата, трябва да представите портфолио, когато кандидатствате в университета, за да докажете своя интерес и талант. Университетските такси за курсове по изкуства в Холандия са около 7-18 хиляди евро на година.

Счетоводството е една от най-добрите области на обучение в Холандия

Както споменахме по-рано, холандската икономика се основава на външната търговия. В допълнение към компаниите за износ и внос, местните компании също се нуждаят от счетоводител, за да могат да проверяват финансите на компанията и да вървят към нейното разширяване и напредък. Това е причината счетоводството да е една от най-добрите области на обучение в Холандия. Завършилите тази специалност могат лесно да намерят подходяща работа и да започнат работа.

Това поле се предлага в холандски университети на всички нива и на английски и холандски език. Средното обучение по счетоводство в Холандия е 7-9 хиляди евро на година.

Най-използваните области сред най-добрите области на обучение в Холандия

Най-използваните области в Холандия са областите, от които се нуждае пазарът на труда в тази страна. Напредналите страни правят подробни планове, за да осигурят подходящи възможности за работа на кандидатите. По този начин ще се намали както нивото на безработицата, така и ще се решат проблемите с работните места, в които липсват работодатели.

Въз основа на това кандидатите могат да проверят списъка с необходимите работни места в страната, за да намерят най-добрите области на обучение в Холандия, за да вземат най-доброто решение за образователна миграция в Холандия и да намерят подходяща работа в бъдеще. Както бе споменато по-горе, Холандия напредва в областта на възобновяемата енергия, износа и вноса и малкия бизнес, областите в тази област дават на хората голям шанс да си намерят работа. По-долу ще представим тези полета:

 • Курсове по мениджмънт
 • Инженерни области
 • Сфери на медицината и здравеопазването
 • Специалисти по информационни и комуникационни технологии
 • Финанси и бизнес области
 • Експерти в областта на иновациите

Най-добре платените области в Холандия

Доходите след дипломирането са една от грижите на всеки имигрант в образователната миграция в Холандия. Може да си мислите, че само медицинските области носят добри приходи, но не е така! Областите на финансите и управлението на бизнеса и компютърните науки също са сред най-добрите области на обучение в Холандия и най-печелившите. По-долу ще представим областите за правене на пари в Холандия.

 • Лекари и хирурзи
 • ИТ мениджър
 • финансов мениджър
 • Уеб разработчик и програмиране
 • машиностроене
 • софтуерно инженерство
 • Право и адвокатура
 • Административен мениджър
 • Маркетингов директор
 • Стоматологичен
 • Университетски професор
 • Пилотът