آخرین مهلت واریز محصولات بهمن موتور در سامانه یکپارچه خودرو • مجله تصویر زندگی


پرداخت کامل محصولات بهمن موتور در شهریور 1402

شهروندان متقاضی محصولات بهمن موتور در طرح جوانان سامانه یکپارچه خرید خودرو و با تعیین وقت قبلی. سیستم یکپارچه خودرو وزارت امنیت با اعلام تاریخ تحویل آنها در ماه سپتامبر، مراحل ثبت نام را تکمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شهروندانی که در طرح جوانان سامانه یکپارچه خرید خودرو نسبت به خرید محصولات بهمن موتور اقدام کرده اند و بر اساس برنامه زمان بندی وزارت ایمنی، تاریخ تحویل آنها در شهریور ماه اعلام شده است، می توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه 31 تیرماه تا ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه 11 مردادماه نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اینترنتی خود اقدام کنند.

این بار محصولات Fidelity Prime Type 1، Fidelity Prime Type 2 و Respect Prime عرضه خواهند شد. این فرآیند از طریق پورتال امکان اطلاع از طریق ارسال پیامک وجود دارد.