آغاز ثبت نام زمین رایگان خانواده های دارای 4 فرزند • مجله تصویر زندگیثبت نام اراضی خانوارهای دارای 4 فرزند در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز شد.

آدرس سامانه ثبت رایگان زمین

به گزارش تصویر زندگی، متقاضیان دارای 4 فرزند برای ثبت نام در سامانه طرح جامع کمک مسکن با saman.mrud.ir تماس حاصل کنند.

بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402، وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا یک واحد مسکونی برای این افراد تهیه کند. رایگان در سال 1402 در قالب شرایط مقرر در قانون حمایت از خانواده و توزیع جوانان از جمعیت خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال.

وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به کمیته های مدنی، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارائه کند.

در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان تاکنون 15 هزار خانوار مشمول این قانون زمین رایگان دریافت کرده اند. این خانواده ها بعد از 24 آبان 1400 صاحب یک سوم یا بیشتر شدند.