ببینید: هوای وهم انگیز شهر مشهد; آخرالزمان فرا رسید!


هوای مشهد این روزها بسیار آلوده است. ریزگردها امکان هرگونه فعالیتی را از افراد سلب کرده و عملاً آنها را خانه نشین کرده است. این ویدئو مشکلات پیش روی شهر مشهد امروز را نشان می دهد.