بهترین اشعار عاشقانه و مذهبی محتشم کاشانی (اشعار معروف!)بهترین اشعار عاشقانه محتشم کاشانی

معروف ترین شعرهای تک بیتی و دو بیتی و غزل عاشقانه و مذهبی محتشم کاشانی به همراه عکس و نوشته های زیبا در مورد پروفایل

***

ای ستاره دراز وجود
او جواهر گرانبهای بیت المال است
به خدایی که رحم کرد
به شما در ملک سلیمانی شما
اگر زین شکسته باشد، مور ضعیف است
تحویل به همان شریف می رسد
همانطور که قول می دهید گوش دهید انجام دهید
ناامید نشو، به امید گوش کن

******

اسلام شکار مؤمنان هنر اوست
دام دل و دین راه نگه داشتن آن است
خون دل عاشقان شکار حرمسرا
بر گردن آهوان شکارچی اوست

******

شما متصل هستید زیرا تسلیم عشق کسی نمی شوید
چقدر سراب چشم تشنه را نشان دهد

******

شب ها وقتی گریه می کنم ببر کنارم است
خون بدنم را به دریا می زنم
باد سمند بر تن حکیم رسن وزید
راهت را از غبار من پاک کن
بر سر فرمانده، مثل روم، بار تو بر دل غمگین است
در گذر از ثریا من پایه و اساس خود را دارم

******

معروف ترین شعر محتشم کاشانی

در آفرینش جهان چه شورشی وجود دارد؟
باز هم چه گریه و چه ماتم و چه ماتم
باز هم این رستاخیز عظیمی بر روی زمین است
بدون باد کردن، لوله تا تخت بزرگ بالا می رود
این صبح تاریک دوباره از هیچ جا دمید
کار دنیا و خلقت جهان مترادف است
انگار از غروب آفتاب طلوع می کند
کشوب در تمام ذرات هستی است
اگر آن را بخوانید، احتمالاً پایان جهان است
این قیامت عمومی که نامش محرم است
در صحن مطهر جای کسالت نیست
همه سرهای اولیای الهی در غم به زانو در می آیند
جن و مالک عزادار مردم هستند
به نظر می رسد پسر آدم اشرف عزادار است

******

مبارزه بی عیب بود، اگرچه زین خسته بود
رسول رقه به او سلام داد
به سواد غلام توجهی نکرد
یک نی به قیمت هدیه نداد

******

این عید فرا رسیدن خان چو ملک افروز است
بایرام شاد و فیروزه ای

******

می خواهم یک شب در زیبایی تو محو شوم

******

اشعار مذهبی محتشم کاشانی

روزی که سر بزرگوار را نیزه زدند
خورشید برهنه از کوهها طلوع کرد
موجی حرکت کرد و کوه ها برخاستند
ابری آمد تا ببارد و گریه کند

******

اشعار معروف و مذهبی محتشم کاشانی

آهو از چشم تو کور نیست
چشم شکارچی آهو شکارچی آهو است
من با سبک آهنگ یک عمر به تو شلیک کردم
مژه بلند شما پر از فلش است
امتیاز عشق حریف از شما گرفته شده است
در چشمان او رنگ تو بدون تغییر است
به سبک نگارش رخ سعد رخان
خطی پیش روی شماست که نانوشته است
تو صدها کار تو دلت انجام دادی ناله من
چه می کند و چه نمی کند همان اثر است
در مهمات اسرای مرده
آنچه تقصیر من نیست تقصیر توست
این باعث شد که بخواهم به قلب خانواده مو بروم
او گفت که دیوانه شده و به زنجیر بسته شده است

******

برای چیدن گل به باغش نرو
که زیبایی گل، زیبایی گلی است که نکند

******

پا به کعبه گذاشتم وای بر من
من از راه دین منحرف شده ام، وای بر من
از وسوسه عشق مسلمان
من اسلام را از دست داده ام وای بر من

******

ابیات محتشم کاشانی در مورد امام حسین

تو هم ابر بهاری
برای بار دیدن هر اشک تو
که روز عزای پیامبر است
گلبان باغ بتول نوحه سرا است
عزاداری برای پروردگار عالم و دین
این عزاداری برای قبیله خیرالمرسلین است
عزاداری شاه مظلومان حسین
که ذاتش عین نور و عین نور است

******

چون تو را گرفتم، موهایت را به عقب ببند
مرا برای همیشه به این پیوند محکم با خود ببند

******

اگر چه خون عاشق بی دل حلال نیست
در خون من آنقدر ثانویه نیست
خوشبختانه امان بیشتر از این جلوی من را نگرفت
در خوش اخلاقی او اعتدال وجود ندارد
وقتی رانندگی کردم مست بودم
کامروز در رهش اثر آنافال نیست

******

این یک عمر فکر و ارتباط است و شما در حال ایجاد آشفتگی هستید
بازی با تخیل بی معنی بود
من سالهاست ضعیف هستم
جستجوی بذر خال تو بیهوده بود
ما هرگز به شما افتخار نکردیم
بیهوده بود که از نهالت میوه بجویی
بی لب تو تشنه صبریم
در آرزوی آشکار تو بیهوده بود
پر از سوختن مرغ دل و وفاداری ماست
بالای شمع جمال بی معنی بود
چرا جوابی نگرفتی دل من؟
زان قسمت اشتباه سوالت معنی نداشت
مطمئنم تا آخر عمر با او خواهم بود
زیرا خیالات غیرممکن شما بیهوده بود