بیو انگلیسی معنی دار کوتاه با فونت خاص (زیبا و معنادار!)بیو انگلیسی معنی دار کوتاه با فونت خاص

شاخ ترین متن های کوتاه، تیکه دار و معنادار انگلیسی با فونت های زیبا و شکسته خاص همراه با ترجمه فارسی برای بیوگرافی اینستاگرام

***

𝕀 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕕𝕣𝕖𝕒𝕞𝕥 𝕠𝕗 𝕤𝕦𝕔𝕔𝕖𝕤𝕤, 𝕀 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕖𝕕 𝕗𝕠𝕣 𝕚𝕥
من هرگز آرزوی موفقیت نکردم، بلکه برای آن تلاش کردم!

******

​🇸​​🇦​​🇾​ ​🇾​​🇪​​🇸​, ​🇹​​🇦​​🇰​​🇪​ ​🇷​​🇮​​🇸​​🇰​​🇸​, ​🇦​​🇳​​🇩​ ​🇱​​🇮​​🇻​​🇪​ ​🇱​​🇮​​🇫​​🇪​ ​🇴​​🇳​ ​🇾​​🇴​​🇺​​🇷​ ​🇴​​🇼​​🇳​ ​🇹​​🇪​​🇷​​🇲​​🇸​
بگو آره، خطر کن و به شیوه خودت زندگی کن!

******

𝓟𝓾𝓻𝓼𝓾𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓪𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾’𝓵𝓵 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝔀𝓸𝓻𝓴 𝓪 𝓭𝓪𝔂 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮
اگر علاقه خود را دنبال کنید،
هرگز در زندگی خود حتی یک روز کار نخواهید کرد!

******

T̲o̲o̲ ̲m̲a̲n̲y̲ ̲o̲f̲ ̲u̲s̲ ̲a̲r̲e̲ ̲n̲o̲t̲ ̲l̲i̲v̲i̲n̲g̲ ̲o̲u̲r̲ ̲d̲r̲e̲a̲m̲s̲ ̲b̲e̲c̲a̲u̲s̲e̲ ̲w̲e̲ ̲a̲r̲e̲ ̲l̲i̲v̲i̲n̲g̲ ̲o̲u̲r̲ ̲f̲e̲a̲r̲s̲
بسیاری از ما رویاهای مان را زندگی نمی کنیم،
چون در حال زندگی با ترس هایمان هستیم.

******

T̳h̳e̳ ̳b̳a̳d̳ ̳n̳e̳w̳s̳ ̳i̳s̳ ̳t̳i̳m̳e̳ ̳f̳l̳i̳e̳s̳
̳T̳h̳e̳ ̳g̳o̳o̳d̳ ̳n̳e̳w̳s̳ ̳i̳s̳ ̳y̳o̳u̳’̳r̳e̳ ̳t̳h̳e̳ ̳p̳i̳l̳o̳t̳
خبر بد این است که زمان پرواز می کند
خبر خوب این است که شما خلبان آن هستید

******

ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ’ᵗ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ʳⁱˢᵏ ʸᵒᵘ ʷⁱˡˡ ᵃˡʷᵃʸˢ ᵉⁿᵈ ᵘᵖ ʷᵒʳᵏⁱⁿᵍ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ᵈᵒᵉˢ
اگر ریسک نکنید، همیشه برای کسی کار می کنید که این کار را می کند

******

𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙤𝙪𝙨, 𝙬𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙞𝙩 𝙬𝙞𝙨𝙚𝙡𝙮
وقت طلاست؛ آن را هوشمندانه صرف کنید

******

Stop doubting yourself
Work hard and make it happen
به خودت شک نکن
سخت تلاش کن و چیزی که میخوای رو محقق کن

******

This is my life, Not yours don’t worry about what I do
این زندگی من است، نه تو! پس نگران کارهای من نباش

******

No this isn’t a dream, this is my reality
نه این رویا نیست، این واقعیت زندگی منه!

******

بیو معنی دار شاخ و تیکه دار سنگین

متن معنی دار انگلیسی با فونت خاص برای بیوگرافی

𝕴𝖙 𝖜𝖆𝖘𝖓’𝖙 𝖆𝖑𝖜𝖆𝖞𝖘 𝖊𝖆𝖘𝖞 𝖇𝖚𝖙 𝖎𝖙’𝖘 𝖜𝖔𝖗𝖙𝖍 𝖎𝖙
همیشه آسان نیست، اما ارزشش را دارد

******

You have to be a man before you can be a gentleman
قبل از اینکه جنتلمن باشی، باید مرد باشی!

******

Stress does not go with my outfit!
استرس به تیپم نمیاد!

******

Currently saying yes to new adventures
در حال حاضر از ماجراجویی های جدید استقبال می کنم!

******

The impossible is now possible
غیرممکن، اکنون ممکن است

******

Success is a series of small wins
موفقیت مجموعه ای از بردهای کوچک است

******

𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕕𝕒𝕪𝕕𝕣𝕖𝕒𝕞𝕤 𝕓𝕖𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪
وقتی رویاها به واقعیت تبدیل می شوند

******

Working on myself, for myself, by myself
کار کردن روی خودم، برای خودم و با خودم!

******

It took me __ years to look like this
سال ها طول کشید تا به این شکل در آمدم

******

Risk taker. Adventurer. Globetrotter. Living my dreams
ریسک پذیر، ماجرا جو، سیاح، در رویاهایم زندگی می کنم

******

ɪ ɢᴏᴛ ᴛᴏ ᴡʜᴇʀᴇ ɪ ᴀᴍ ᴛᴏᴅᴀʏ ʙʏ ʙᴇɪɴɢ ᴍᴇ
من با خودم بودن به جایی که امروز هستم رسیدم

******

Follow Me To Greatness
برای عالی بودن من را دنبال کن

******

Perseverance pays… a lot!
پشتکار هزینه زیادی داره… خیلی زیاد!

******

Sometimes you win, sometimes you learn
گاهی برنده می شوی و گاهی یاد می گیری

******
Everything You need is already inside you, Get Started
هر چیزی که نیاز دارید از قبل در درون شما قرار داده شده است، پس شروع کنید

******

Failure is not the opposite of success; it’s part of success
شکست متضاد موفقیت نیست؛ بخشی از موفقیت است

******

Don’t call it a dream, call it a plan
اسمش را رویا نگذار، اسمش را بگذار «برنامه!»