جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت از مرداد ماه • مجله تصویر زندگی


معاونت فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری وی از صدور دستور افزایش 15 درصدی حقوق 4200 مستمری بگیر وزارت بهداشت خبر داد.
بر اساس اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد بررسی های لازم را برای برقراری انصاف در نظام پرداخت، رفع تبعیض و تناسب درآمد و بهره مندی از تسهیلات شاغلین، مستمری بگیران و مستمری بگیران کشور و ارتش سال های مختلف انجام دهد. پس از این مشکل در مهرماه 1398 یکسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به تصویب رسید و مقرر شد یکسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از قانون بودجه بازگردد.
احکام مربوطه در مرداد ماه سال 1400 از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صادر شد، اما با وجود بارگذاری احکام در سایت صندوق و بررسی و دریافت احکام مذکور از بازنشستگان این حوزه، باز هم احکام اجرا نشد و پرداخت دستمزد همچنان در گذشته بود. سپس صندوق بازنشستگی علت اجرا نشدن مصوبات را کمبود اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.

با توجه به اینکه یکی از مشمولان یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​مستمری بگیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 31 فروردین ماه سال جاری در دیدار با روسای مراکز بازنشستگی دانشگاه های علوم پزشکی 12 استان کشور در خصوص منابع همسان سازی مستمری بگیران با اشاره به صدور احکامی مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزدهای علوم پزشکی کشور، خواسته بود که ابتدا به این تعهدات 20 درصدی از منابع بین المللی بپردازیم. 19 زمانی که بودجه به قانون تبدیل شد و چنین بودجه هایی در بودجه پیش بینی نشده بود، باید اعتبارات به صورت شفاف و شفاف تعیین می شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.

وی در عین حال خبر داد که در روزهای پایانی سال 1401 پس از پیگیری، مبلغ مابه التفاوت 15 درصدی به حساب بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه های علوم پزشکی واریز شد.

سرانجام در پایان فروردین ماه سال جاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت 15 درصد مستمری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده برای پرداخت 15 درصد مستمری های وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی، این احکام به حدود e18000 مستمری بازنشستگی صادر شده است.

این ادعاها در حالی مطرح شد که برخی از بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول افزایش دستمزد 15 درصدی جدید نشدند. رضا فیضی نژاد – معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت: در سال 1398 که طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​اجرا شد، با توجه به اینکه مستمری بگیران وزارت بهداشت و درمان جزو موسسات دارای نظام پرداخت ویژه هستند، بنابراین همسان سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشته است. با پیگیری های سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از مستمری بگیران بررسی و بر اساس آن افزایش حقوق آنها لحاظ شد.

وی با بیان اینکه این افزایش حقوق از سوی صندوق بازنشستگی کشوری در اسفند 1401 برای 180 هزار مستمری بگیر اعمال شد، تصریح کرد: زمانی که 15 درصد از دستورات وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود 4200 نفر باقی ماندند. برای برخی از آنها که به سقف حقوق رسیده اند، این موضوع صدق نمی کند و برخی نیز بر اساس ضوابط حرفه مهندسی، یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاه های اجرایی قرار می گیرند، بنابراین همانندسازی برای این افراد اعمال نمی شود و با محدودیت هایی همراه است.

در همین راستا معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که هم اکنون با توجه به پیگیری های مستمری بگیران و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حکم حدود 4200 مستمری بگیر به صورت مرحله ای صادر می شود. از روز چهارشنبه (7 تیر) تغییرات جریمه ها آغاز شد و جریمه ها مرحله به مرحله اجرا شد و مابه التفاوت پرداخت شد و این افزایش از مرداد برای این افراد در نظر گرفته شد.