جزئیات افزایش وام مسکن بر اساس عمر ساختمان • مجله تصویر زندگی


بانک مسکن جزئیات افزایش گونه یک وام مسکن وی از خرید خانه انفرادی، خرید خانه زوج و خانواده در تهران و شهرستان ها خبر داد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تسهیلات خرید مسکن در تهران برای املاک تا 25 سال به 400 میلیون تومان و برای املاک 25 تا 30 سال به 320 میلیون تومان افزایش یافته است.

فرصت انفرادی خرید مسکن در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به مبلغ 320 میلیون تومان برای املاک 25 ساله و 240 میلیون تومان برای املاک 25 تا 30 ساله افزایش یافت.

در سایر مناطق این تسهیلات برای املاک ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ ساله به ترتیب به ۲۴۰ و ۱۶۰ میلیون تومان تغییر یافت.

تسهیلات خرید مسکن برای زوجین در تهران 800 میلیون تومان برای ملک تا 25 سال و 640 میلیون تومان برای ملک 25 تا 30 سال بود.

از این پس زوج هایی که در مراکز منطقه و شهرهای بالای 200 هزار نفر ساکن هستند، می توانند برای ساختمان های 25 ساله 640 میلیون تومان و برای ساختمان های 25 تا 30 ساله 480 میلیون تومان دریافت کنند.

در سایر مناطق این تسهیلات برای ساختمان های ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ ساله به ترتیب به ۴۸۰ و ۳۲۰ میلیون تومان تغییر یافت.

وام همچنین بدون هیچ قید و شرطی در تمامی مناطق و برای تمامی املاک 160 میلیون تومان شد.