جزئیات مزایای بازنشستگی سربازان وظیفه • مجله تصویر زندگی


جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: فرماندهی کل قوا اضافه سنوات خدمت فعال و غیبت را ساده کرده است.
من گزارش میدم اخبار خدمت سربازیستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای معافیت از تکمیل خدمت کارکنان تمام وقت و غایب را صادر کرد.

این اطلاعیه به این شرح است: «براساس موافقت فرمانده معظم کل قوا و به مناسبت عید سعید غدیر خم، سه و شش ماه کمک هزینه خدمت سالانه به افسران به صورت سالانه مرخصی و همچنین مشمولان غایب تا تاریخ اول مهر. امسال به او اجازه داده شد که خود را برای انجام دوره ضرورت حاضر کند.

بر این اساس کلیه پرسنل وظیفه که دارای سنوات غیبت جهت تعیین وضعیت خدمت و برخورداری از معافیت فوق می باشند باید به استخدام یگان مربوطه و مشمولان غیبت دوره ضرورت (موضوع بند) معرفی شوند. ماده 1 ماده 58 قانون تعهدات عمومی در صورت استفاده از فرصت. ، حداکثر تا اول مهرماه سال جاری با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10 و درخواست خدمت سربازی از مفاد اعطای سنوات اضافه خدمت بهره مند می شوند.

در صورتی که هر یک از مشمولان غیبت در مدت تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت خدمت خود اقدام ننمایند یا در تاریخ تعیین شده برای اعزام به خدمت خود را معرفی ننمایند، همچنان با سنوات اضافی خدمت طبق مقررات اعزام خواهند شد. مقاله فوق ضمناً این بخشودگی منجر به حذف اضافه کار نخواهد شد و مجوزی برای استفاده از کفالت یا معافیت تحصیلی برای مشمولان مرخصی سالانه نخواهد بود.