جملاتی زیبا از مارسل پروست نویسنده فرانسوی (انگلیسی


سخنان و جملات زیبای مارسل پروست

گزیده ای از زیباترین سخنان مارسل پروست نویسنده و مقاله نویس فرانسوی برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

***

We remember the truth because it has a name
is rooted in the past
but a makeshift lie is quickly forgotten
ما حقیقت را به خاطر می آوریم چون نامی دارد
ریشه در گذشته دارد
اما یک دروغ موقت به سرعت فراموش می شود

******

بیایید قدردان افرادی باشیم
که ما را خوشحال می کنند
آن ها باغبانان جذابی هستند
که روح ما را شکوفا می کنند

******

منتظر زندگی نباش
حسرت زندگی رو نداشته باش
همیشه و در هر لحظه آگاه باش
که معجزه همین حالاست

******

آدم نمی‌ داند چقدر خوشبخت است
و هیچ وقت به آن بدبختی که فکر می‌ کند نیست

******

عشق امری کاملا باطنی و ذاتی
و مربوط به نفس خود ما است
و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم
بلکه موجوداتی را دوست داریم
که خود آن ها را آفریده‌ ایم

******

Always try to keep
a patch of sky above your life
همیشه سعی کنید تکه ای از آسمان را
بالای زندگی خود نگه دارید

******

شادی زمان و مکان نمی‌خواهد کافی است دل بخواهد

******

در من بسیاری از چیزها از بین رفتند
که گمان می‌ کردم تا ابد ماندگارند

******

فقط آنی را دوست می‌ داریم
که در آن چیزی دست نیافتنی می‌جوییم
فقط آنی را دوست می‌داریم که نداریم

******

مرگ یک بار رخ نمی دهد
زیرا همه ما هر روز چند بار می میریم
هر بار که با آرزوها، علایق و پیوندهای خود وداع می کنیم می میریم

******

My destination is no longer a place
rather a new way of seeing
مقصد من دیگر یک مکان نیست
بلکه یک راه جدید برای دیدن است

******

زمان آدم ها را دگرگون می‌کند
اما تصویری را که از آن ها داریم ثابت نگه می‌ دارد
هیچ چیزی دردناک تر از این تضاد
میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطرات نیست

******

تبعید به قطب جنوب
آن‌ قدر آدمی را از دیگران دور نمی‌ کند
که تفاوت طرز فکر و عقاید دور می‌ کند

******

دیر یا زود لحظه ای فرا می‌ رسد
که می‌ بینیم دیگر چیزی باقی نمانده که منتظرش باشیم

******

شادی برای بدن مفید است
اما غم و اندوه است که قوای ذهن را توسعه می دهد
Happiness is beneficial for the body
but it is grief that develops the powers of the mind

******

یک ایده قدرتمند
بخشی از قدرت خود را به کسی
که آن را به چالش می کشد منتقل می کند