جملات زیبای کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاریجملات زیبای کتاب خداحافظ گاری کوپر

گزیده ای از زیباترین جملات کتاب خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری نویسنده معروف فرانسوی

***

One nice thing about silence is that
it can’t be repeated
یه چیز خوب در مورد سکوت اینه که
نمیتونی تکرارش کنی

******

تنها دستاوردی که واقعا به اون افتخار می کنم
دوستایی هستن که در این جامعه پیدا کردم

******

One man who saw through his own eyes
and thought with his own brain
Such men may be rare
they may be unknown
but they move the world
کسی که با چشم خودش می دید
و با مغز خودش فکر می کرد
چنین افرادی ممکنه نادر باشن
ممکن است ناشناخته باشن
اما جهان رو به حرکت در میارن

******

از همین نگرانم
آدم به کسی یا چیزی عادت می‌ کند و آنوقت
آن کس یا آن چیز قالش می‌گذارد
دیگر هیچ باقی نمیماند
آن هایی را که می‌ گذارند و می‌ روند، دوست ندارم
این است که اول خودم می‌گذارم و میروم
این طوری مطمئن‌ تر است

******

من عرضه آدمکشی ندارم
اگه داشتم قهرمان جنگ می‌ شدم

******

انسان در بیست سالگی راه خود رو انتخاب نمی‌ کنه
زیرا اندیشه‌ های نو مقاومت ناپذیرن
در بیست سالگی انسان حقیقت هایی رو می‌ بینه
و متوجه نیست که آنچه دیده حقیقت نیست و فقط زیباییه

******

آنقدر خوش بودم که دلم می خواست بمیرم
چون خوشبختی را وقتی که هست
باید دو دستی چسبید

******

نباید دنبال عوض کردن دنیا رفت
دنیا خیلی وقته که راه افتاده
و از همون اول منحرف شده و راه درازی رو پشت سر گذاشته
دنیا رو هر طور هم که خراب کنی و از نو بسازی
باز همین دنیاست

******

پول تله ی بدیه
اول آدم صاحب پوله
ولی بعد پول صاحب آدم میشه

******

aving to work hard
never had any real appeal for me
and that may have some connection
with me being in the movies

سخت کار کردن هرگز برای من جذابیت خاصی نداشت
و این ممکنه ارتباطی با حضور من توی سینما داشته باشه

******

شنیدم مرغای دریایی روی آب می‌ خوابن
زندگی حقیقی همینه
آدم خودش رو به جریان آب بده
و پاهاش هیچ وقت روی خاک نیاد

******

وقتی دو نفر مثل تو و من واقعا عاشق هم هستن
باید هر کاری از دستشون برمیاد بکنن
تا عشقشون رو نجات بدن و حفظش کنن
و اولین کاری که باید بکنن این ه که از هم جدا بشن

******

با هم ساکت موندیم
سکوت دو نفره
آدما رو خیلی به هم نزدیک می‌ کنه

******

میگفتن تنها چیزی که همه درد‌ا رو دوا می کنه عشقه
پیدا بود که هنوز مبتلا نشده بودن
چطور جرات میکردن این حرف رو جلو کسی بزنن
که عشق زندگیش رو داغون کرده و پیش پاش ریخته بود