جملات زیبا و انگیزشی چینی با ترجمه فارسی (بیو و پروفایل!)زیباترین جملات انگیزشی چینی برای بیو

زیباترین متن های انگیزشی به زبان و خط چینی با معنی فارسی برای بیوگرافی، پست، استوری و پروفایل اینستاگرام!

***

欲变世界
先变其身

تغییری باش
که میخوای توی دنیا ببینی

******

种树最好的时机是二十年前
其次就是现在

بهترین زمان برای کاشت درخت 20 سال پیش بود
بهترین زمان بعدی زمان حاله

******

成功取决于
思想和信念

هر چه ذهن انسان بتونه تصور و باور کنه
میتونه به اون برسه

******

不怕慢
就怕站

از رشد کردن به آرامی نترس
فقط از ثابت موندن بترس

******

万事开头难

اولین قدم سخت ترین قدمه

******

学习是永远跟随主人的宝物

یادگیری گنجیه که همیشه صاحبش رو دنبال می کنه

******

唯一错误的抉择
是踌躇不前

تنها انتخاب اشتباه
اینه که انتخابی نکنی

******

本质无法改变
唯有改变行为

تو نمی تونی چیزی که هستی رو تغییر بدی
فقط میتونی کاری که انجام میدی رو تغییر بدی

******

越快乐
越美丽

هر چی شادتر باشی
زیباتر میشی

******

老骥伏枥
志在千里

مهم نیست چند سالته
مهم اینه که هنوز به آرزو هات فکر می کنی

******

جملات انگیزشی چینی با ترجمه فارسی

相信直觉
保持理性

قلبت رو دنبال کن
اما مغزت رو هم با خودت ببر

******

无惧失败
勇于尝试

از شکست خوردن نترس
از تلاش نکردن بترس

******

不经历风雨
怎能见彩虹

هیچ رنگین کمانی
بدون باران وجود نداره

******

留得青山在
不怕没柴烧

هر جا که زندگی هست
امید هم هست

******

不劳

者不
得食

زنبوری نباشه
عسل هم نیست
کار نکنی
پولی به دست نمیاری

******

有志者事竟成

همه چیز برای یک قلب مشتاق ممکنه

******

要成功必先承受磨难

برای موفقیت به رنج نیازه

******

唯思想是人类的局限

تنها محدودیت تو ذهن توئه

******

梦想得到的
都能做得到

اگه بتونی تصورش کنی
میتونی انجامش بدی

******

巨大事在最坏以后来

نتایچ بزرگ بعد از بدترین اتفاقات به دست میاد

******

اگه با زنبور عسل دوستی کنی
تو رو به طرف کندوی عسل میبره
و اگه با مگس دوستی کنی
تو رو به سمت کاسه توالت میبره

ضرب المثل چینی

******

三思而后行

قبل از اقدام سه بار فکر کن

******

机不可失
时不再来

فرصت ها رو از دست ندید
زمان دوباره بر نمی گرده

******

吃得苦中苦
方为人上人

تحمل درد عمیق تر
راه صعود انسانه

******

读书须用意
一字值千金

خوندن نیاز به تمرکز داره
یه کلمه ممکنه ارزش یه ثروت رو داشته باشه

******

路遥知马力
日久见人心

همونطور که فاصله قدرت اسب رو آزمایش می کنه
زمان شخصیت یه انسان رو آشکار می کنه

******

良药苦口

داروی خوب طعم تلخی داره

******

人心齐
泰山移

وقتی مردم با هم کار می کنن
حتی می تونن یه کوه رو جابجا کنن

******

失败是成功之母

شکست مادر موفقیته