جملات زیبا و انگیزشی ژاپنی با معنی فارسی (بیو و پروفایل!)جملات انگیزشی و خفن ژاپنی

زیباترین متن های انگیزشی به زبان و خط ژاپنی با ترجمه فارسی برای بیو، پست، استوری و پروفایل اینستاگرام!

***

振り向くな
振り向くな
後ろには夢がない

به پشت سرت نگاه نکن
به پشت سرت نگاه نکن
هیچ رویایی پشت سرت نیست

******

努力は必ず報われる
もし報われない努力があるのならば
それはまだ努力と呼べない

تلاش همیشه پاداش داره
اگه تلاشی بی پاداش باشه
هنوز نمی تونیم بهش بگیم تلاش

******

جملات ژاپنی خفن

人生に失敗がないと
人生を失敗する

اگر توی زندگی شکستی نداشته باشی
توی زندگی شکست خواهی خورد

******

七転び
八起き

هفت بار زمین بخور
اما هشت بار از جات بلند شو

******

この世界の内に望む変化に
あなた自身が成ってみせなさい

تغییری باش
که میخوای توی دنیا ببینی

******

きっと成功してみせる
と決心する事が何よりも重要だ

همیشه به خاطر داشته باش
که تصمیم تو برای موفقیت مهم تر از هر چیز دیگه ایه

******

幸せはもうすでに出来上がっているものじゃない
自分の行動が引き付けるものだ

خوشبختی چیزی آماده نیست
ناشی از اعمال خود توئه

******

人生において 最も大切な時 それはいつでも いまです

مهم ترین زمان زندگی همیشه زمان حاله

******

جملات قصار و خاص ژاپنی

متن های انگیزشی ژاپنی با ترجمه فارسی

人を信じよ、しかし
その百倍も自らを信じよ

به مردم ایمان داشته باش
اما صد برابر بیشتر به خودت ایمان داشته باش

******

متن ژاپنی کوتاه

継続は力なり

تداوم پدر موفقیته

******

七転び八起き

هر چقدر هم که با شکست مواجه بشی
هرگز تسلیم نشو
و همیشه به تلاش ادامه بده

******

井の中の蛙大海を知らず

قورباغه ای در چاه
چیزی از اقیانوس بزرگ نمیدونه

******

急がば
回れ

اگر عجله داری
راه طولانی رو طی می کنی

******

親しき仲にも礼儀あり

بادهای فردا فردا می وزند

******

جملات زیبای ژاپنی

雨降って地固まる

بعد از طوفان آرامش میاد

******

二兎を追う者は
一兎をも得ず

کسی که دو تا خرگوش رو تعقیب می کنه
یکیشون رو هم نمی گیره

******

ちりも積
もれば山
となる

حتی گرد و غبار هم
وقتی روی هم انباشته بشه
میتونه به کوه تبدیل بشه

******

為せば成る
為さねば成らぬ何事
も 成らぬは人の
為さぬなりけり

تو می تونی هر کاری رو به سادگی انجام بدی
هیچ کاری انجام نمیشه مگه اینکه اون رو انجام بدی
اگه کاری انجام نشد
به این دلیله که هیچ کس اون رو انجام نداده

******

苦あれば楽あり

بعد از سختی ها لذت میاد
و لذت بعد از سختی ها میاد

******

千里の道も一歩から

یک سفر هزار کیلومتری با یه قدم شروع میشه