حیف که این BMW له نشده!


یک راننده بی ام و زیبا در وسط خیابان حرکتی نمایشی انجام داد اما نتوانست خودرو را کنترل کند و دچار سانحه شدیدی شد.