دریافت وام 200 میلیون تومانی از بانک توریسی با سود 2 تا 4 درصد • مجله تصویر زندگی


بانک گردشگری وام های 200 میلیونی را با نرخ 2 تا 4 درصد به متقاضیان واجد شرایط اعطا می کند.
با ایجاد میانگین سپرده جاری بین 4 تا 12 ماه در بانک گردشگری، می توانید بین 35 تا 300 درصد سپرده خود تا سقف 2 میلیارد ریال خدمات ارزان دریافت کنید. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در راستای ارائه خدمات ویژه به مشتریان خود تا سقف 2 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 2 و 4 درصد بر اساس میانگین سپرده های جاری وام قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.

از جمله ویژگی های طرح پارسا امکان انتقال امتیاز تسهیل گری به سایر افراد و دوره های ارزیابی سپرده 4، 6 و 12 ماهه است.
برای تشویق مشتریان که بانک با واریز به حساب های جاری در قرض الحسنه می توان خدمات ارزان قیمت را به مشتریان واقعی و قانونی بر اساس میانگین ارزش حساب جاری آنها در قالب طرح پارسا ارائه داد.

در این گزارش آمده است: مشتریانی که واجد شرایط دریافت وام از طریق این طرح هستند، می توانند امتیاز دریافت تسهیلات خود را به شخص دیگری واگذار کنند.

✅ برای اطلاع از تسهیلات و وام های بانکی سایر بانک های دولتی و خصوصی به صفحه مراجعه کنید اخذ وام بانکی نگاه کن