در مورد پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی چطور؟ • مجله تصویر زندگی


معاون مسکن روستایی بوند مسکن گفت: با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شاهد تسریع در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در کشور هستیم.

آقای مجید جودی گفت: از بهمن ماه سال گذشته ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن روستایی را آغاز کرده ایم. قصد داریم تا پایان تیرماه با سایر نامزدها قرارداد ببندیم.

به گفته معاون بازسازی مسکن روستایی، بنیاد مسکن ساخت 200 هزار واحد مسکونی باقی مانده را از ابتدای مرداد ماه آغاز می کند و برای این واحدها 200 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 5 درصد پرداخت می شود.

او می گوید: بازپرداخت وام ساخت 200 میلیون تومان مسکن برای واحدهای مسکونی روستایی نقش بسیار موثری در روند تسریع اجرای پروژه دارد. جنبش ملی مسکن به ویژه در روستاها و این اقدام باعث ایجاد انگیزه در روند ساخت و اجرای این اشیا توسط متقاضیان یا پیمانکاران شد.

جودی گفت: پرداخت تسهیلات مسکن به ویژه واحدهای مسکونی روستایی حوزه نهضت ملی مسکن، زمینه ساز افزایش تولید مسکن و همچنین اجرا و تحقق اهداف طرح های نهضت ملی مسکن است.