دستگیری برادران کاسمخانی در اردن!


برادران قاسم خانی در تازه ترین مصاحبه خود ماجرای دستگیری خود توسط نیروهای این کمیته را فاش کردند. پیمان قاسم خانی نیز در این گفت و گو گفت که همیشه نوشته های مهراب را سانسور می کرده است.