رانندگان اسنپ و تپسی خواهان افزایش کرایه هستند


عدم تخصیص سهمیه بنزین چند روزی است که خبرساز شده است. حداقل از حدود چهار ماه پیش سهمیه ای که قرار بود هر ماه باشد…

متن درخواست رانندگان اسنپ و تپسی برای افزایش کرایه اولین بار در مجله life of life منتشر شد.