زیباترین دوبیتی ها و رباعیات محتشم کاشانی (اشعار معروف!)رباعیات معروف محتشم کاشانی

گزیده ای از بهترین اشعار محتشم کاشانی در قالب رباعیات و دوبیتی های تمیز و زیبا!

***

eBay من را خسته می کند
در آینه این غم فرسوده را می بینم
خیالی به نظر می رسد، اما همینطور است
چون او کار خوبی کرد، این فقط تصور شما بود

******

این ماه که به خواست او نیست، خلاف نیست
ور مهر منیر زیاد نمی تونم بخونم
نجوم در خلوت خواب او چیست؟
چادر شب زرنگار بالای لحاف

******

من هرگز بدون پیچ و تاب نیستم
من نگران گرفتن آن طعمه نیستم
با این حال، من صدها پیام بی ادبانه برای شما ارسال کردم
من لیاقت ارسال کش عشق را ندارم

******

اگر چه در آسمان رودخانه زیت است
بازگشت آهسته، دخالت در بازیابی آن
نواب ولی نجم بد نفوذی است
که نشانه شادی در بازگشت اوست

******

به دلیل درد، حتی اگر اضافه وزن دارید
از شما برای داشتن قدرت شفا سپاسگزارم
این پایی که امروز بر بستر درد است
فردا خوب میشی

******

eBay من را خسته می کند
در آینه این غم فرسوده را می بینم
خیالی به نظر می رسد، اما همینطور است
چون او کار خوبی کرد، این فقط تصور شما بود

******

به خاطر این نیست که حسن تو سوار شدی
چه فایده ای دارد، من از قلم بی نهایت استفاده می کنم
من آنقدر تشنه ام که هست
جیحون تشنه آب است

******

آنچه خداوند به گل داده زیبایی است
Van همچنین یک سرور داده است
اما چه از سر تا پا به تو داده است
این منبع منحصر به فرد و غیر قابل مقایسه است

******

ای قصر بلند، آسمان پیش تو کم است
ایجاد همه زیردستان از روز اول است
من به خاطر تافته های زمانم به دردسر افتاده ام
پیدا کنید وگرنه کار از بین خواهد رفت

******

معروف ترین اشعار محتشم کاشانی

دوبیتی های زیبای محتشم کاشانی

این کوثر از شرمش نعمت است
آب روی زمین فرو رفته است
از چشمه شگفتی می جوشد و جاری می شود
چون عکس صورتت در آتش افتاد

******

او به من گفت بی وفا
اینکه هیچ وقت بی ادبانه صحبت نمی کند
چون من عاشق تقلب هستم
تا دشمن جز وفاداری از من نبیند

******

من خودم دیوانه عشق تو هستم
او دیوانه توست
قلب شکسته من، ای گنج، رفته است
دل آباد که ویران شده، خرابه توست

******

این لب خشک از لب فرات دور است
چون خونش بر زمین افتاده جیحون حسین توست
این مدل تفنگ که روی زمین مانده بود
شهید دفن نشده شطرنج حسین توست

******

گفتند به خاطر تصادف بد است
پاهایت از درد روی تخت خوابید
خدا رحمت کند
بگذارید سلامتی شما روی پدال باشد