سخنان برگزیده چه گوارا برای پروفایل (جملات چریکی انگلیسیسخنان برگزیده چه گوارا

گلچینی از زیباترین سخنان و جملات چریکی نایاب چه گوارا ملقب به ال چه انقلابی مارکسیست، پزشک و نویسنده ی آرژانتینی برای پروفایل شبکه های اجتماعی

***

من میدونم که تو اینجایی که منو بکشی
تیراندازی کن نامرد
تو فقط یک مرد را می کشی

******

ما نمی توانیم مطمئن باشیم
که چیزی برای زندگی کردن داریم
مگر اینکه حاضر باشیم برای آن بمیریم

******

سخنان چگوارا در مورد آزادی

ما حق نداریم باور کنیم
که آزادی بدون مبارزه به دست می آید

******

در یک انقلاب
فرد یا پیروز می شود یا می میرد

******

برای هر کار بزرگی اشتیاق لازم است
و برای انقلاب شور و جسارت به مقدار زیاد لازم است

******

Live your life not celebrating victories
but overcoming defeats
زندگی خود را نه با جشن گرفتن پیروزی
بلکه با غلبه بر شکست ها زندگی کنید

******

اگر ببازم به این معنی نیست
که برنده شدن غیرممکن بوده است

******

بیایید واقع بین باشیم
بیایید غیرممکن را انجام دهیم

******

نداشتن دوست غم انگیزه
اما نداشتن دشمن غم انگیز تره

******

برای به دست آوردن چیزهای زیاد
ابتدا باید همه چیز را از دست بدهید

******

حرف بدون عمل بی ارزش است

******

بهترین شکل گفتن
انجام دادنه

******

اگر با دیدن هر بی عدالتی بدنت از خشم به لرزه می افتد
پس یکی از رفقای من هستی

******

اگر خواهان صلح جهانی هستیم
همزیستی مسالمت آمیز
نباید به کشورهای قدرتمند محدود شود

******

زیباترین جملات نایاب چه گوارا برای پروفایل

حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم
به جای آن تنها حسرت ترانه ای ناتمام را
با خود به گور خواهم برد

******

You can live by your own rules
شما می توانید با قوانین خود زندگی کنید

******

سخنان چگوارا در مورد زندگی

شاد بودن تنها انتقامی است
که می توان از زندگی گرفت

******

گنجشکی که از مترسک بترسد
قطعا از گرسنگی خواهد مرد

******

من کشور و وطن خاصی ندارم
وطن من جاییست که انسان در آنجا آزاد باشد
من به انسان و آزادی بشر اعتقاد دارم

******

در برابر زور و بی عدالتی
مردم آخرین حرف را خواهند زد
یعنی پیروزی

******

سخنان انگیزشی چه گوارا

خودت باش
اگر کسی خوشش نیامد… نیاید
اینجا کارخانه آدم سازی نیست

******

The only passion that guides me is for the truth
I look at everything from this point of view
تنها علاقه ای که مرا راهنمایی می کند حقیقت است
من از این منظر به همه چیز نگاه می کنم

******

سکوت استدلالی است
که معانی دیگری را به دوش می‌ کشد

******

من آزادی‌ بخش نیستم
آزادی‌ بخش وجود ندارد
مردم هستند که خود را آزاد می‌ کنند

******

انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن می‌ افتد
ما باید به افتادن مجبورش کنیم

******

هر قطره خون ریخته شده ما
تجربه ایست که به آیندگان می رسـد

******

اینکه احساس کنید
ارزش های مورد نظرتان برآورده می شود یا نه
بستگی به قوانین فردی شما دارد