سخنان زیبا و جملات آموزنده جورج برنارد شاو (انگلیسیسخنان و جملات آموزنده جورج برنارد شاو

گلچینی از بهترین سخنان ناب و جملات زیبای جورج برنارد شاو نمایشنامه‌ نویس و منتقد ادبی ایرلندی

***

از 10 کاری که انجام دادم، 9 تای آن شکست خورده بود
بنابراین ده برابر بیشتر تلاش کردم

******

Don’t wait for the right opportunity
create it
منتظر فرصت مناسب نباش
ایجادش کن

******

تو به هر چیزی که نگاه می کنی، می گویی «چرا؟»
و من رویای چیزهایی که هرگز نبوده اند را می بینم و می گویم: «چرا که نه؟»

******

جملات زیبای جرج برنارد شاو

اشتباه نکنید، انسان های خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدند؛
خوشبین هواپیما را اختراع می کند و بدبین چتر نجات را

******

سکوت ، گاهی بهترین تحقیر است برای نادان‌ها!

******

If there was nothing wrong in the world there wouldn’t
be anything for us to do
اگر هیچ اشتباهی در دنیا وجود نداشت
هیچ کاری هم برای انجام دادن وجود نداشت!

******

Life isn’t about finding yourself
Life is about creating yourself
زندگی این نیست که خودت را پیدا کنی
زندگی یعنی ساختن خودت

******

به خاطر اینکه سن مان بالا می رود، از بازی کردن دست نمی کشیم؛
بلکه به خاطر اینکه از بازی کردن دست کشیده ایم، سن مان بالا می رود!

******

موفقیت به معنای هرگز اشتباه نکردن نیست؛
بلکه به معنای هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نکردن است.

******

The harder I work
the more I live
هرچه سخت تر تلاش می کنم
بیشتر زندگی می کنم

******

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است
و کسانی که نتوانند افکار خود را تغییر دهند
نمی‌ توانند هیچ چیزی را تغییر دهند.

******

دو تراژدی در زندگی وجود دارد.
یکی نرسیدن به خواسته های قلبت، و دیگری رسیدن به آنها.

******

اگر وقت کافی باشد هر چیزی برای هر کسی دیر یا زود اتفاق می‌افتد.

******

حکومتِ طلایی آنجاست که نتوان
قوانین را با پول خرید ….

******

سخنان طلایی جرج برنارد شاو

مجازات آدم دروغگو این نیست که
کسی باورش نمی کند،
بلکه این است که خودش نمی تواند
حرف کسی را باور کند.

******

معنی حقیقی آزادی، مسئولیت است و به همین دلیل است که اغلب از آن می ترسند.

******

Those who cannot change their minds
cannot change anything
کسانی که نمی تونن نظر خودشون رو تغییر بدن
نمی تونن چیزی رو تغییر بدن

******

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست

******

یک مرد تا زمانی که صحبت‌هایش را انکار نکنید حرفی نمی‌زند!

******

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است،
و کسانی که نمی تواند ذهن خود را تغییر دهند
نمی توانند هیچ چیزی را تغییر دهند

******

کسی که می تواند، انجام می دهد.
کسی که نمی تواند، درس می دهد.

******

جملات معروف برنارد شاو

زندگی، عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است
عمر کردن کاری است که از همه‌ حیوانات بر می‌ آید
اما رشد کردن هدف والای انسان است
که عده‌ معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

******

دو درصد مردم فکر مى کنند.
سه درصد مردم خیال مى کنند که فکر مى کنند.
نود و پنج درصد مردم بیشتر ترجیح مى دهند بمیرند تا اینکه فکر کنند….

******

بزرگترین نعمت خداوند هستی و حیات است

******

هرگاه قصد شوخی دارم
حقیقت را بیان می‌ کنم
حقیقت بزرگترین شوخی جهان است.

******

حیوانات دوستان من هستند، من دوستانم را نمی‌ خورم

******

افراد منطقی خود را با جهان هماهنگ می‌کنند،
حال آنکه افراد غیر منطقی سعی در انطباق جهان با خود دارند
بدین ترتیب تمامی پیشرفت‌ ها وابسته به افراد غیر منطقی است