سخنان زیبا و جملات انگیزشی محمدعلی کلی (ناب و ماندگار!)جملات ماندگار محمد علی کلی، بوکسور مشهور آمریکایی

زیباترین کلمات ناب و ماندگار با جملات انگیزشی بوکسور معروف آمریکایی محمد علی کلی

***

روزها را حساب نکن
روزها را حساب کن
من روزشماری نمیکنم
روزهایت را حساب کن

******

هر روز متفاوت است
و بعضی روزها بهتر از روزهای دیگر هستند
اما مهم نیست که یک روز چقدر چالش برانگیز است
من بیدار شدم
و من زندگی می کنم

******

سخنان پاک محمدعلی کلی

برای تبدیل شدن به یک قهرمان
ابتدا باید باور کنید که بهترین هستید
حتی اگر نباشی
وانمود کن که هستی

******

قهرمانان در باشگاه ها ساخته نمی شوند
شخصیت ها از آنچه در اعماق درون خود دارند ساخته شده اند
یک آرزو، یک رویا، یک رویا
آنها باید مهارت و اراده داشته باشند
اما اراده باید قوی تر از مهارت باشد

******

همه به صورت گروهی می دوند
چون وقتی تنها می دوند احساس امنیت نمی کنند
اما من تنها می دوم
چون احساس امنیت نمی کنم در دویدن دسته جمعی

******

تسلیم نشو
الان رنج بکش و زندگی کن
تا آخر عمرش به عنوان قهرمان
تسلیم نشو
حالا سخت تلاش کن
تا بقیه عمرت را به عنوان یک قهرمان زندگی کنی

******

اینها کوههای پیش روی شما نیستند
که شما را خسته می کند
سنگریزه در کفش
آنها شما را خسته می کنند

******

من جوانم
من زیبا هستم
من سریع هستم
من نمی توانم شکست بخورم

******

اگر حتی در خواب دیدی که مرا کتک می زنی
بهتره بیدار بشی و عذرخواهی کنی

******

من بزرگترین هستم
قبل از اینکه بفهمم گفتم
من بودم
من عالی هستم
قبل از اینکه بفهمم اینو گفتم
داشتم به خودم میگفتم

******

انسان بدون تخیل بال ندارد

******

جملات زیبای محمد علی کلی

جملات زیبا و انگیزشی از محمد علی کلی

هر روز اینجوری زندگی کن
انگار روز آخره
چون یک روز حق با شماست

******

مثل یک پروانه پرواز می کند
مثل زنبور نیش بزن

******

اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند
هی تو به اندازه کافی بزرگ نیستی
اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند
بنابراین آنها به اندازه کافی بزرگ نیستند

******

اگر ذهن من بتواند آن را تصور کند
اگه قلبم باور کنه
بنابراین می توانم به آن برسم

******

کسی که به اندازه کافی شجاع نیست
خطر کنید
هیچ چیز در زندگی برنده نمی شود

******

من دنیا را تکان دادم
از جانب…

******

مردی که دیدگاهش در 50 سالگی
شبیه دیدگاه او در 20 سالگی است
او 30 سال از عمر خود را هدر داده است

******

هر چند برای ناملایماتی که از صبح تا شب کشیده ام
من بهای زیادی پرداختم
میدونستم بالاخره یه چیزی به ذهنم میرسه
که ارزش آن بسیار بالاتر است

******

در جنگ شادی وجود ندارد
اما لذت پیروزی را در برخی از نبردهایم چشیده ام

******

وقتی پاهایتان آنقدر خسته هستند، برای راه رفتن تلاش می کنید
یک دور دیگر مبارزه کنید!
وقتی دست هایت آنقدر خسته است که نمی توانی نگهبانی کنی
یک دور دیگر مبارزه کنید!
وقتی بینی شما خونریزی می کند و آنقدر خسته هستید که می خواهید حریف به چانه شما مشت بزند و کارش تمام شود.
یک دور دیگر مبارزه کنید!
و به یاد داشته باشید، کسی که فقط “یک” راند دیگر مبارزه کند، هرگز بازنده نخواهد شد
️ منسوب به محمد علی کلی