سخنان زیبا و جملات عاشقانه رابیندرانات تاگور (انگلیسیسخنان و جملات معروف رابیندرانات تاگور

گزیده ای از زیباترین نوشته ها و سخنان عاشقانه و معروف رابیندرانات تاگور شاعر، ترانه سرا و داستان نویس معروف هندی!

***

عشق یک راز بی پایانه
چون هیچ دلیل معقولی وجود نداره
که بتونی اون رو توضیح بدی

******

مرگ خاموش کردن نور نیست
خاموش کردن چراغه چونکه سپیده دم رسیده

******

Everything comes to us that belongs to us
if we create the capacity to receive it
هر چیزی که متعلق به ماست به ما میرسه
اگه ظرفیت دریافت اون رو ایجاد کنیم

******

عشق ادعای مالکیت نمی کنه
بلکه آزادی می بخشه

******

Let my love like sunlight
surround you and yet give you illumined freedom
بگذار عشق من، مانند نور خورشید
تو رو احاطه کنه و در عین حال آزادی روشنی به تو بده

******

ما دنیا رو اشتباه می خونیم
و می گوییم که ما را فریب داده

******

اگر گریه کنی چون خورشید از زندگیت بیرون رفته
اشک هات مانع از دیدن ستاره ها میشه

******

Love is the only reality
and it is not a mere sentiment
It is the ultimate truth that lies at the heart of creation
عشق تنها واقعیته
و یه احساس صرف نیست
این حقیقت نهاییه که در قلب خلقت نهفته

******

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد
آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند

******

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند

******

It is very simple to be happy
but it is very difficult to be simple
شاد بودن خیلی ساده ست
اما ساده بودن خیلی سخته

******

عشق حتی زمانی که به زبان میاید راز باقی میمونه
چون فقط یه عاشق واقعی میدونه
که اون رو دوست دارن

******

The one who plants trees
knowing that he will never sit in their shade
has at least started to understand the meaning of life
کسی که درخت میکاره
با علم به اینکه هرگز در سایه اون نمیشینه
حداقل معنای زندگی رو درک کرده

******

کسی که بیش از حد مشغول انجام کارهای خوبه
زمانی برای خوب بودن پیدا نمی کنه

******

وقتی آمدی گریه کردی و همه از خوشحالی لبخند زدن
وقتی میروی لبخند بزن و بگذار دنیا برات گریه کنه

******

We live in the world when we love it
ما زمانی توی دنیا زندگی می کنیم که دوستش داشته باشیم

******

تا زمانی که خداوند را در روح خود نیافته باشی
تمام دنیا برایت بی معنی خواهد بود

******

مهم ترین درسی که انسان از زندگی می گیره
این نیست که توی این دنیا درد و رنج هست
بلکه اینه که می تونه این درد و رنج را به شادی تبدیل کنه