سخنان ناب و تاکیدات فلورانس اسکاول شین (زیبا و عاقل!)سخنان ناب و تصدیقات اسکاول شین

زیباترین کلمات کوتاه و تاکیدات فلورانس اسکاول شین در مورد ثروت و موفقیت، عشق، زندگی و خدا!

***

اگر کسی موفق باشید اما برای شکست آماده شوید
به آنچه که در نظر گرفته دست می یابد

******

ادعاهای اسکاول شین برای ثروت

خداوند روزی دهنده شکست ناپذیر من است و
حالا مبالغ هنگفت پول در پناه لطف خدا و
از راه های عالی به من می رسد.

******

هیچ کس جز خودش چیزی به کسی نمی دهد.
و هیچ کس جز خودش چیزی را از انسان پنهان نمی کند.
“بازی زندگی” یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان را تغییر دهید، همه شرایط تغییر خواهند کرد

******

به نام خالق خیر و آرامش
وقتی امیدت به خدا باشه
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که درست باشد.
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که اتفاق نیفتد.
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نشده باشد.

******

انسان وارد دنیایی می شود که خداوند روزی دهنده اوست
و هر چه بخواهد یا نیاز داشته باشد، پیشاپیش سر راهش قرار می دهد.
آن روز با قدرت کلام و ایمان به سوی او فرستاده می شود.

******

بخواهید که خواسته شما برآورده شود.
جستجو کن تا پیدا کنی، در را بزن، حتما به رویت باز می شود.

******

صبورانه منتظر لطف خداوند و توکل بر او هستم.

******

شادی، سلامتی، ثروت و عشق من جاودانه هستم، خدا را شکر.

******

رویاهای بزرگ داشته باشید و از آنها دست نکشید.
همه کارهای مهم توسط یک نفر انجام می شود
که از رویاهای بزرگ خود دست برنداشته اند.

******

نقل قول های اسکاول شین در مورد خدا

جملات انگیزشی شین اسکاول در مورد موفقیت

خدا در جاهای غیر منتظره
توسط افراد غیر منتظره
و گاهی غیر قابل تصور
او معجزه می کند…
برای این مهربان و توانا
چیزی به نام غیر ممکن وجود ندارد…
همیشه، همیشه، همیشه امید هست…

******

همه خواسته ها پاسخ داده می شود.
تمامی درخواست ها تایید شده است.
هیچکس بی جواب نمی ماند.
همه دوست دارند و رویاهایشان محقق می شود.
وقتی با سرچشمه وجودت همسو شدی،
شما همیشه برنده هستید و هیچ کس دیگری نباید ببازد
برنده شدن
همه چیز به اندازه کافی وجود دارد

******

قدرت شکست ناپذیر خداوند بر هر مانعی غلبه می کند.

******

از جانب کار کردن کار عالی با روش عالی و خدمات عالی برای پاداش عالی

******

این اولین قدم برای موفقیت است
با کسی که هستی خوشحال باش
به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی های نجات از راه می رسند
خداوند به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند

******

کار خدا غیر ممکن نیست. او خوب می داند که چگونه در و تخته را جور کند.

******

زندگی یک آینه است و ما در رفتار دیگران هستیم
ما بازتاب اعمال خود را می بینیم

******

ادعاهای اسکاول شین

شکرگزاری رمز فراوانی و نعمت های الهی است.
وقتی فکر می کنیم و تشکر می کنیم، بیشتر جذب می کنیم.
هر روز صبح به خاطر داشته ها و کسانی که هستید تشکر کنید.

******

هرگز نمی توان زمان را به عقب برگرداند
اما او می تواند خود را از افکار و تخیلاتی که در ضمیر ناخودآگاه او حک شده است رها کند.

******

وقتی از ته دل می خندی،
وقتی چیزی برای خودت نمیگیری،
وقتی برای آنچه هست سپاسگزار هستید،
وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداری
پس واقعاً زندگی می کنید!
بازی زندگی، بازی بومرنگ هاست.

******

چه خوب است که گاهی به تماشای سحر می رود، به طوری که با وجود همه چیز،
باور کنید که خورشید حتما طلوع خواهد کرد

******

ترس نقطه مقابل ایمان است، ترس به جای اعتقاد به خیر، اعتقاد به شر است.

******

آروم باش
راه دیگری وجود ندارد
خدا راه را باز می کند…

******

نقل قول های انگیزشی از کتاب اسکاول شین

اگر قدرت کلمات را نمی دانید!
بدانید که: تایید مثبت مثبت
قدرتش بیشتر از هزار فکر منفی است
و دو کلمه مثبت از ده هزار فکر منفی