سخنان ویکتور هوگو برای پروفایل (جملات کوتاه انگلیسیسخنان ویکتور هوگو برای پروفایل

گلچینی از بهترین جملات کوتاه ناب و آموزنده ویکتور هوگو برای پروفایل شبکه های اجتماعی

***

شنیده نشدن دلیلی برای ساکت ماندن نیست

******

بزرگترین خوشبختی زندگی
این باور است که ما را دوست دارند
به خاطر خودمان دوست دارند
یا بهتر است بگوییم با اینکه خودمان هستیم
دوست مان دارند

******

بدبختی انسان را می سازد
و رفاه هیولا می سازد

******

To put everything in balance is good
to put everything in harmony is better
قرار دادن همه چیز در تعادل خوب است
قرار دادن همه چیز در هماهنگی بهتر است

******

مانند شکمی که خوراک ندارد
باید دلمان به حال ذهنی که خوراک ندارد هم بسوزد

******

کسی که در مدرسه ای را باز می کند
در زندانی را می بندد

******

نه علف هرز وجود دارد و نه انسان بی ارزش
فقط کشاورزان بد وجود دارند

******

تویی که به خاطر عشقت رنج می بری
باز هم عشقت روز به روز بیشتر میشه
مردن از عشق یعنی زندگی کردن با آن

******

عشق حماقت انسان ها و حکمت خداست

******

عکس نوشته جملات ناب ویکتور هوگو

مردم فاقد قدرت نیستند
آن ها فاقد اراده هستند

******

با هیچ کس نبودن بهتر از بودن با فردی بی لیاقت است
گاهی آن هایی که انفرادی پرواز می کنند
قوی ترین بال ها را دارند

******

Being good is easy
what is difficult is being just
خوب بودن آسان است
آنچه دشوار است عادل بودن است

******

من اشخاص زنده را کسانی می‌ دانم
که مبارزه می‌ کنند
بدون مبارزه، زندگی مرگ است

******

اگر نمی خواهی تو را بیازمایند
کار خود را درست انجام بده

******

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد
اما اعتقاد دارم باید بار دوم هم نگاه کرد

******

آدم ها مثل کتابند
از روی بعضی ها باید مشق نوشت
بعضی را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد
ولی بعضی را باید نخوانده کنار گذاشت

******

آنانکه نمی‌ توانند خود را اداره کنند
ناچار به اطاعت از دیگرانند

******

اغلب مردم زود فریب می خورند
چون تشنه ی آرامش فوری هستند
اما هیچ وقت دام هایی
که پشت وعده های بزرگ است نمی بینند

******

زندگی شما از زمانی آغاز می شود
که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید

******

یک پرنده کوچک که زیر برگ ها آواز می خواند
برای اثبات خدا کافی است

******

اگر مردم عاشق نمی شدند
نمی دانم دیگر چه فضیلتی در آمدن بهار بود

******

In joined hands
there is still some token of hope
in the clinched fist none
در دستانی که در دست هم اند
هنوز نشانه ای از امید وجود دارد
اما در مشت گره شده هیچ

******

برای خلق آینده هیچ چیز مانند رویا وجود ندارد