سخنان و جملات زیبا و کوتاه از صادق هدایت نویسنده معروف ایرانی


سخنان زیبا و کوتاه از صادق هدایت

گزیده ای از زیباترین سخنان صادق هدایت نویسنده و مترجم معروف ایرانی و صاحب آثاری چون بوف کور، فواید گیاهخواری، زنده به گور و حاجی آقا برای پروفایل، پست، کپشن و استوری اینستاگرام

***

سخنان صادق هدایت در مورد زندگی

در زندگی زخم هايی هست
که مثل خوره روح را آهسته
در انزوا می خورد و می تراشد

******

ما بچه مرگ هستیم
و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد

******

بعضی ها فقط پول دارند
و تمام عنوان و حیثیت این ها به همان پول است

******

اشعار صادق هدایت

خودم را قضاوت کردم
دیدم یک آدم مهربانی نبوده‌ ام
من سخت، خشن و بیزار درست شده‌ ام
شاید اینطور نبودم
تا اندازه‌ ای هم زندگی و روزگار مرا اینطور کرد

******

مابین چندین میلیون آدم
مثل این بود که در قایق شکسته‌ ای نشسته‌ ام
و در میان دریا گم شده‌ ام

******

هرکس مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند

******

جملات صادق هدایت در مورد مرگ

مرگ بهترین پناه دردها و غم ها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است

******

در چشم هایم
غبار مرگ را دیده بودم
دیده بودم که باید بروم

******

مرگ مادر مهربانی است
که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی
در آغوش کشیده
نوازش می کند
و می خواباند

******

هر کس از این دنیا چیزی برمیدارد
من دست برداشتم

******

سخنان صادق هدایت در مورد خرافات

بشر از همه چیز می تواند چشم بپوشد
مگر از خرافات و اعتقادات خودش

******

ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدی
روزی می ‌آید که آیندگان به خرافات ما خواھند خندید

******

زندگی من تمام روز
میان چهار دیواری اطاقم می گذشت
و می گذرد
میان چهار دیوار
گذشته است

******

انسان خودش از مرگ می ترسد
ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد

******

فاحشه آن مردیست که در زندگی خود
از همخوابگی با بزغاله ای هم نمی گذرد
آن وقت دنبال دختر باکره می گردد

******

جملات صادق هدایت در مورد گیاهخواری

گیاه خواری اولین گامی است
كه به سوی راستی و درستی برداشته می شود
و برای آیندگان گرانبها خواهد بود

******

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا
ما سنگ سفالیم ته جوی می مانیم

******

چه باید کرد وقتی سرنوشت
خیلی پر زورتر از من و امثال من است

******

انسان به نحوی با حیوانات رفتار می کند
که زندگی بر آن ها دشوارتر از مرگ است

******

ما اگر یک روز کار نکنیم
باید سر بی شام زمین بگذاریم
آن ها اگر یک شب تفریح نکنند
دنیا را به هم می ریزند

******

از دور ریختن عقایدی كه به من تلقین شده بود
آرامش مخصوصی در خودم حس می كردم

******

از زمانی كه همه روابط خودم را با دیگران بریده ام
می خواهم خودم را بهتر بشناسم

******

یاد من باشد تنهاییم را برای خودم نگه دارم
و بغض های شبانه ام را برای کسی بازگو نکنم
تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم
یاد من باشد که فقط برای سایه ام بنویسم