سیاره نپتون در طالع بینی نماد و نشانه چیست؟


سیاره نپتون در طالع بینی نماد و نشانه چیست؟

نپتون: سیاره توهم

علامت زودیاک تحت تاثیر: برج دو ماهی (اسفند)

نپتون یکی دیگر از سیاره های خارج از کمربند سیارکی است که در سال 1846 میلادی کشف شد و چرخش بسیار آهسته اش در مدار دایره البروج باعث شده اثر آن روی نسل ها باشد.

نماد نپتون، سه گانه پوزئیدون (خدای دریاها) است و بخش اعظم آن از آب تشکیل شده است. این سیاره بر اقیانوس های زمین حکومت می کند و ماهیت متغیر و توهم آمیزی دارد.

ماهیت توهم بر انگیز و متغیر رویاها، خواب، توهمات و افکار انتزاعی همه توسط این سیاره اداره می شوند و معنویات و این که چگونه از انرژی آن برای بهتر شدن خود استفاده کنیم برای این سیاره بسیار مهم است.

نپتون از ما می خواهد اجازه دهیم انرژی اش ما را شست و شو داده و از حالت مراقبه برای دستیابی به بینش و آگاهی بیشتر استفاده کنیم.

جالب است بدانید شعر، موسیقی و رقص همه از فعالیت های خلسه مانندی هستند که سیاره نپتون به آن ها علاقه دارد. همچنین روی فیلم ها، تلویزیون، تئاتر، مد و همه چیزهای پر زرق و برق حکومت می کند.

این سیاره در اصل در حال ایجاد توهم است از چیزی که از نظر ظاهری و درونی مسحور کننده و فریبنده است و اسراری دارد که به راحتی آن ها را آشکار نمی سازد.

سمت سایه نپتون که نور چندانی ندارد شبیه ستاره ای پیر است و کم شدن نور این سیاره دنیایی از مواد مخدر، الکل، خلسه و هیپنوتیزم را تداعی می کند. انرژی نپتونی در روزهای تاریک خود بوی فرار و انزوا می دهد و دریایی از خود بیمار انگاری و نا به هنجاری به همراه دارد.

نپتون هر 165 سال یک دور مدار خود را کامل می کند و تقریبا هر 14 سال از یک علامت عبور می کند. انرژی این سیاره زنانه است و بر دو ماهی و خانه دوازدهم حکومت دارد.

این سیاره اکتاو بالاتر سیاره زهره است و دومین سیاره ماورایی محسوب می شود.