صدور فرم حمایت تحصیلی برای دانشجویان بین المللی • مجله تصویر زندگی


وزیر کشور ایران اعلام کرد که فرزندان مهاجران افغانستانی دارای مدارک سرشماری مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند.

احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: فرزندان مهاجرانی که در طرح سرشماری اخیر شرکت کرده و دارای کارت سرشماری هستند به مراکز آموزش و پرورش آورده می شوند. ادامه تحصیل دهند.

احمد وحیدی خاطرنشان کرد: فقط فرزندان اتباع خارجی و افغانستانی مقیم ایران را می پذیریم که متقاضی، مدارک هویتی دریافت کرده و به صورت قانونی برای ادامه تحصیل در اینجا هستند.

وحیدی همچنین تصریح کرد: به دلیل نداشتن مجوز برخی از اتباع، کار را برای اتباع خارجی و افغانستانی مقیم ایران تسهیل کرده ایم و به همین دلیل برنامه داخلی برای شناسایی افراد فاقد مجوز انجام شد که بر اساس آن اتباع باید برای دریافت مجوز اقدام و مدارک دریافت کنند. شناسنامه و شناسنامه