طوفان مسی؛ 2 گل، یک پاس گل


لیونل مسی در دیداری که بامداد امروز برگزار شد، توانست ۲ گل بزند و یک پاس گل بفرستد تا اینتر میامی ۴ بر صفر آتلانتا یونایتد را شکست دهد. خلاصه این مسابقه را اینجا ببینید.

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

 

.IRPP_button , .IRPP_button .postImageUrl , .IRPP_button .centered-text-area { min-height: 86px; position: relative; } .IRPP_button , .IRPP_button:hover , .IRPP_button:visited , .IRPP_button:active { border:0!important; } .IRPP_button { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .IRPP_button:active , .IRPP_button:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .IRPP_button .postImageUrl { background-position: center; background-size: cover; float: right; margin: 0; padding: 0; width: 30%; } .IRPP_button .centered-text-area { float: left; width: 70%; padding:0; margin:0; } .IRPP_button .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } .IRPP_button .postTitle { color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 80%;display: inline-block;float: right; } .IRPP_button .ctaButton { background: #1ABC9C; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; margin: 18px 14px 18px 14px; moz-border-radius: 3px; padding: 12px 0; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; webkit-border-radius: 3px; position: absolute;float: left;padding: 5px 3%;width: auto;left: 0;top: 8px; } .IRPP_button:hover .ctaButton { background: #16A085; } .IRPP_button .centered-text { display: table; height: 86px; padding:0; margin:0; padding-left: 0px!important; top: 0;width: 100%; } .IRPP_button .IRPP_button-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 10px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .IRPP_button:after { content: “”; display: block; clear: both; }

مسی اشک همه را درآورد + اولین بازی و اولین گل مسی در آمریکا
بخوانید

امتیاز شما به این پست

نوشته طوفان مسی؛ 2 گل، یک پاس گل اولین بار در ایده آل مگ. پدیدار شد.