عکس باران و پنجره | متن زیبا و عاشقانه در مورد باران و پنجرهمتن و شعر ادبی عاشقانه در مورد باران و پنجره

زیباترین شعرهای کوتاه و جملات عاشقانه در مورد باریدن باران و عاشقانه های دلتنگی در پشت پنجره هنگام بارش باران برای کپشن، استوری و پروفایل!

***

از تاریخِ عکس هایمان بیرون بیا
پای آغوشِ من در میا‌‌ن است !
شعری
نوازشی
یک استکان چای
یا هر چیزی
هر چیزی که پنجره‌های بسته را باز کند
هر چیز که خاطره ی عشق را
در گوشه گوشه‌ ی خانه زنده کند !
دل ، باران می‌‌خواهد
و شانه‌های پر اعتماد …

نیکی‌ فیروزکوهی

******

وای باران
باران
شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما
چه
کسی نقش تو را خواهد شست؟…

******

پنجره ی باران خورده ات را باز کن
چند سطر پس از باران
چشم هایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده
دلم برایت تنگ است

******

میان من و تو
فاصله یک باران ست
و خیالت که مرا
از پنجره می گیرد
و می برد
قدم زنان تا عشق.
می رسم به تو
با تن پوشی از آغوش
و دست هایی
پر از طراوت اولین سلام
گل سرخی
که گلبرگ گلبرگ
در صدای عطرها
هجا می کند تو را.
میان من و تو
فاصله یک باران ست.

پرویز صادقی

******

یک نفر هست که از پنجره‌ها
نرم و آهسته مرا می‌خواند
گرمی لهجه بارانی او
تا ابد توی دلم می‌ماند

******

عکس باران و پنجره

باران
بدجور
پشت پنجره
قدم می زند،
چترت را بردار
برویم
با او قدمی بزنیم…

******

باران میبارد
و باز این خیال خسته ی من
با تو و پنجره های باز باران خورده
با عطر شمعدانی های اتاق رو به آسمانم
بیست و هشت ترانه به قافیه ی تو می سراید

******

پنجره را باز کن
و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر
خوشبختانه باران، ارث پدر هیچ کس نیست

******

می دانم دلتنگم هستی
زمانی که باران می بارد
و از پشت پنجره به قطرات باران خیره می شوی
و به یاد می آوری
آن روزهای بارانی را
در حالی که در آغوشم بودی و هر دو
قطرات باران را به تماشا نشسته بودیم
که چه عاشقانه به زمین تشنه بوسه می زدند
و ما
چقدر شاد بودیم

******

تمام شادی من آن لحظه ای ست که
تو را از پشت پنجره باران زده می بینم که به خانه می آیی

******

عکس پروفایل باران و پنجره

ایستادن زیر باران و جمع کردن قطرات باران در کف دست
طعم خوشبختی می دهد
و ما چه آسان این زمان را
با نشستن پشت پنجره و تماشای بارش باران از دست می دهیم

******

قطرات باران نرم نرمک به پنجره ضربه می زند
این صدای زیبای طبیعت است که برای ما لالایی شیرینی سر داده است

******

باران با ما سخن می گوید
و صدای ضربه های باران به پنجره تنها زبانی است که
نیاز به ترجمه ندارد

******

گوش می سپارم به قطره های باران که برای پنجره نغمه های شادی می خوانند

******

عکس متحرک باران و پنجره

زندگی به انتظار نشستن برای تماشای رنگین کمان نیست
زندگی را در دل باران جستجو کن
زندگی یعنی مست عطر خاک باران خورده شوی
و با ترانه آهنگین قطرات باران پشت پنجره به رقص آیی

******

من، تو، پنجره، باران، عجب حادثه ی شاعرانه ای!

******

باران بارید و شادی را به من و پنجره غبار گرفته هدیه داد