قطعه جذابی که محسن چاوشی برای امام حسین خواند


محسن چاوشی از آن دست هنرمندانی است که همواره ارادت خود را به ائمه عطار و خاندان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ابراز داشته و آثار مختلفی از امام رضا (ع)، ظهر آتش، غدیر کن و عدل متک تا حسین خلق کرده است.