قهرمانان دیروز، پیرمردهای امروز؛ ستاره های هشدار دهنده برای کبرا 11 چیست؟


سریال کبرا هشدار 11 یکی از پرمخاطب ترین سریال های زمان خود بود و بینندگان زیادی را در شبکه پنج به خود اختصاص داد. اما دو نقش اصلی آن امروز و در طول زمان چه شده است؟

امتیاز شما برای این پست

نوشته شده توسط قهرمانان دیروز، پیرمردهای امروز. ستاره های هشدار دهنده برای کبرا 11 چیست؟ برای اولین بار در Ideal Mag. به نظر می رسد.