مبلغ یارانه مسدود شده در حساب خانوار قابل برداشت است • مجله تصویر زندگی


یارانه تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

یارانه حمایتی معیشتی مرحله یکصد و چهل و نهم مربوط به تیرماه 1402 به حساب کلیه سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت 24 روز سه شنبه 30 تیرماه قابل برداشت می باشد.
به گزارش تصویر زندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده حمایتی معیشتی یارانه ای مرحله 149 بر اساس عشر خانوار به حساب سرپرستان واریز می شود و از ساعت 24 روز سه شنبه 30 تیرماه قابل برداشت است.

بر این اساس اگر سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا سوم باشند به ازای هر نفر 400 هزار تومان و اگر جزو دهک های چهارم تا نهم باشند به ازای هر نفر 300 هزار تومان به حساب آنها واریز می شود.

رفع انسداد کمک هزینه به معترضان است

من گزارش میدم آخرین اخبار یارانه ها : سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه 1401 قطع شده و متقاضی تجدیدنظر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده اند، در صورتی که در بررسی انجام شده توسط وزارتخانه جزو دهک های اول تا نهم بوده اند. بهزیستی تا پایان سال 1401 مبالغ بلوکه شده در حساب سرپرستان خانوار رفع انسداد و برداشت می شود. همچنین مبالغ بلوکه شده در حساب بانکی سرپرستان خانوارهای معترض حذف شده که تا پایان سال 1401 مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نگرفته و یک دهم آن است، به حساب بانکی بازگردانده شده است. حساب سازمان هدایت یارانه ها.

کاتالوگ الکترونیکی

در صورتی که سرپرستان خانوار از فاکتور الکترونیکی استفاده نکرده باشند، می توان کل مبلغ یارانه را برای آنها برداشت کرد و در صورت استفاده، همان مبلغ از یارانه خانوار کسر و مابقی به حساب واریز می شود. حساب سرپرست خانوار

اطلاعات دریافتی این سازمان از مجری طرح فهرست الکترونیکی کالا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) سرپرستان خانوار از دهک های یکم تا سوم در صورتی که 80 درصد کل مبلغ یارانه هر یک از اعضا باشد. خانوار در قالب فهرست کالا مشمول دریافت مابقی یارانه و افزایش 20 درصدی بوده و قابل قبول خواهد بود.

کسر اقساط تسهیلات اربعین و وام کرونا

در صورتی که سرپرستان خانوار قبلاً وام 10 میلیون ریالی از وام دوم را اخذ کرده باشند، مابقی اقساط وام کرونا از مبلغ واریز شده به حساب آنها کسر خواهد شد.

همچنین سرپرستان خانوارهایی که امکان اعزام به عتبات عالیات (اربعین) داده شده است، مشمول کمک هزینه خواهند شد. وام گرفته شده از اربعین به نسبت تعداد خانواده از حساب آنها کسر می شود.
واریز یارانه به حساب ناظران متقاضی بررسی عشر و ثبت نام جدید

در این مرحله سرپرستان خانوارهایی که ثبت نام کرده اند در صورتی که در آزمون گسترده وزارت رفاه جزو دهک های 1 تا 9 باشند بر اساس دهک های اعلامی یارانه تیرماه را دریافت خواهند کرد.

همچنین سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه 1401 قطع شده و درخواست تجدیدنظر خود را در صورت احراز دهک اول تا نهم در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کردند. از وزارت رفاه یارانه تمدید می شود طبق اعشار اعلامی ماه 1402 دریافت می کنند.

متقاضیان برای بررسی میزان اعلام شده می توانند درخواست خود را ثبت یا پیگیری کنند سیستم اعتراض به عشر خانوار به آدرس مراجعه کنید یا با شماره صوتی 09200006369 تماس بگیرید.

درخواست عشر خانوار با کد ملی

ثبت نام برای افرادی که هنوز کمک هزینه نقدی دریافت نکرده اند یا متقاضیان جدید کمک هزینه هستند ادامه دارد. این افراد می توانند با مراجعه به سایت پنجره خدمات هوشمند ملی خانواده خود را ثبت نام کنند. برای ثبت نام در این سامانه همراه داشتن شماره تلفن همراه نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره حساب بانکی سرپرست خانوار متقاضی جدید الزامی است. یا بازمانده یارانه.

شماره استعلام ده یارانه با کد دستوری

تمامی افراد می توانند برای اطلاع از وضعیت فعلی یارانه مسکن کد دستوری ##43857*4* (4 ستاره، 4 ستاره، کد ملی مربع 43857) را با شماره تلفن همراه خود شماره گیری کنند.