متنی زیبا درباره توقع و توقع نداشتن از دیگران (کم توقع!)متنی زیبا در مورد انتظار نداشتن از دیگران

گلچین زیباترین ها متن های تکه تکه شده با توجه توقعات کمی دارید و از دیگران انتظار ندارید برای شرح، داستان ها و نمایه ها!

******

گاهی اوقات داشتن قلب بزرگ یک تراژدی است!
زیرا انتظار دارید دیگران به همان اندازه که شما به آنها اهمیت می دهید به شما اهمیت دهند.
اما اینطور نیست!

******

از خودت از دیگران توقع نداشته باش!

******

قبل از اینکه انتظار احترام داشته باشید
مطمئن باشید که محترم هستید

******

به جای اینکه سطح تحملم را بالا ببرم، توقعاتم را از دیگران پایین آوردم

******

نمایه توقع نداشتن از دیگران

خداوند
در دل دیگران دیدم
که بدون هیچ چشمداشتی مهربانند!

******

وقتی شما می خوانید مردم می روند
در هر زمان بخوانید
و همیشه منتظر شما هستند
با آنها باشید و با آنها باشید!

******

گاهی برای ایجاد صلح باید قبول کرد…
آدم باید محالات و محالات را بپذیرد و بپذیرد و انتظار زیادی نداشته باشد…
گاهی برای رسیدن به آرامش باید از خیلی چیزها گذشت…

******

فقط باید به خودت تکیه کنی
برای حال خوبت منتظر کسی نباش
از کسی توقع نداشته باش
عاشق کسی نشو

******

انتظار قضاوت نداشته باشید

آرامش امروز من
من یک انتظار دارم؛
که دیگر از کسی ندارم…

******

زندگی یک ماجراجویی است پس انتظار جاده های هموار را نداشته باشید…

******

هر چه بیشتر بگذرد
من بیشتر می فهمم که باید تنها باشیم
منتظر کسی هستم
هیچ توقعی ندارم…

******

هرگز زندگی شما
بر اساس انتظارات دیگران
ادامه دادن…

******

انتظار متن نداشته باش

انسانهای بزرگ از خودشان توقع دارند
و آدم های کوچک، از دیگران

******

شرح تصویر از دیگران انتظار نداشته باشید

جملاتی درباره کم توقع بودن و انتظار نداشتن از کسی

اگر انتظار دارید دنیا با شما منصفانه رفتار کند زیرا شما با دنیا منصفانه رفتار می کنید
خودت را گول زدی
مثل این است که انتظار داشته باشی یک شیر تو را نخورد چون تو آن را نمی خوری.

******

هر انتظاری، حتی انتظار آرامش، اضطراب می آورد…

******

انتظار نداشته باش
حس خوبی داره بله
دیگران می دهند و پس می دهند!
دل تو را ندارند…
و این حقیقت تلخ است
باید قبولش کنی

******

وقتی با افراد خوب ارتباط برقرار می کنید، انتظارات شما از ارتباط با مردم افزایش می یابد
حتی دایره افراد ممکن است کوچکتر و کوچکتر شود، اما از نظر کیفی!

******

خیلی مهربون که توقع زیادی نداشتند-!

******

اگر از کسی
هیچ انتظاری نداشته باش
شما هرگز ناامید نخواهید شد

******

توقعات بیش از حد در لذت بردن از زندگی اختلال ایجاد می کند.
حتی از کسی که دوستت داره

******

متنی در مورد انتظار نداشتن از دیگران

آیا می خواهید شاد باشید
از هیچکس انتظاری نداشته باش

******

خشم محصول انتظارات و تعصبات است
هر توقع و تعصبی نشانه آدمی است که بزرگ نشده است…

******

از افراد با توقعات بالا دوری کنید
حرمت مهرات را زیر پا می گذارند
و مقیاس شما را به هم می ریزند
چون حافظه ضعیفی دارند
و به سرعت چیزهای خوب را فراموش می کنند