متن انگیزشی امیدوار کننده برای بیو، استوری و پروفایلمتن خوب و سنگین امیدوار کننده به زندگی

قشنگ ترین جملات امیدوار کننده به زندگی در مورد امید، خوشحالی و خوشبختی برای متن بیوگرافی، استوری و پروفایل اینستاگرام

***

احتمالا وظیفه من این است که به شما بگویم زندگی منصفانه نیست،
اما فکر می کنم شما خودتان این را می دانید
بنابراین، در عوض، به شما خواهم گفت که
امید ارزشمند است و حق دارید که تسلیم نشوید

******

Hope is a force of nature. Don’t let anyone tell you different
امید نیروی طبیعت است. اجازه ندهید کسی به شما خلافش را بگوید

******

Plant seeds of happiness, hope, success, and love
it will all come back to you in abundance
This is the law of nature
بذر شادی، امید، موفقیت و عشق بکارید
همه این ها به وفور به شما باز خواهد گشت
این قانون طبیعت است

******

امید قدرت شاد بودن در شرایطی است که می دانیم نا امید کننده هستند

******

بسه هر چقدر منتظر شدی جمعه بشه
تابستون بیاد
یکی عاشقت بشه
زندگی عالی شه
خوشبختی زمانی اتفاق میافته که دیگه منتظرش نباشی
و از لحظه حال نهایت استفاده رو بکنی

******

دل قوی دار
زمستان به نفس افتاده است
روز شادابی و خوشحالی ما
نزدیک است

******

Hope can get you through anything
امید می تواند شما را از هر چیزی عبور دهد

******

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌ تان ندارد
اما می‌ تواند همه چیز را برای شما فراهم کند

******

فرصت ها در میان سختی ها پنهان شده اند

******

با هر نفسی که می کشم امید را استشمام می کنم.

******

من همیشه خوش بین هستم و خواهم بود
امیدوار به امیدهای دور و آرزومند رویاهای غیر محتمل

******

پیروزی نصیب افرادی می شود که بیش از همه استقامت دارند

******

نتیجه اراده قوی عمل است و نتیجه اراده ضعیف حرف زدن

******

If you fell down yesterday, stand up today
اگر دیروز زمین خوردی، امروز بلند شو

******

برای رسیدن به تغییرات دلخواه باید از پل ترس گذشت

******

هر وقت احساس کردی شکست خوردی،
فقط یادت بیار که کوکاکولا هم در سال اول فقط 25 بطری فروخت!

******

اگر در تلاش خود ثابت قدم باشید،
حتی تغییرات مثبت کوچک در تفکر، نتایج بزرگی ایجاد می کند

******

منتظر نمی‌ مانم تا اتفاق‌ های خوب به سمتم بیایند
رویدادهای خوب را خودم رقم می‌ زنم

******

از گذشته خود درس می‌ گیرم
در امروز زندگی می‌ کنم و به فردای خود امیدوارم

******

مثبت نگری، یعنی ایمانی که به دستاورد منتهی میشه
هیچ چیز بدون امید و اعتماد به نفس به دست نمیاد!

******

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن
عمر کوتاه نیست
ما کوتاهی می کنیم!
زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است،
فرصت است، شانس است، عشق است

******

یادت باشه دنیا گرده،
هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی
شاید در نقطه شروع باشی
زندگی ساختنی است، نه ماندنی.
بمان برای ساختن ،نساز برای ماندن.
منتطر نباش کسی برایت گل بیاورد،
خاک را زیر و روکن، بذر را بکار،
از آن مراقبت کن، گل خواهد داد