متن انگیزشی بسیار زیبا برای داستان و بیوگرافی! (انگلیسیمتن انگیزشی بسیار زیبا برای داستان و بیوگرافی

بهترین تک خط های انگیزشی و انرژی مثبت با توجه موفق باشید و دستیابی به اهداف زندگی برای داستان ها، بیو، زیرنویس ها و پروفایل ها!

***

در پایان
سالهای زندگی شما به حساب نمی آیند
این زندگی در سن شماست
و در نهایت، مهم نیست که چند سال زندگی کرده اید.
مهم این است که در آن سال ها چقدر زندگی کرده اید

******

امروز کاری را انجام دهید که خود آینده شما بابت آن از شما تشکر کند
امروز کاری انجام دهید که در آینده از خودتان تشکر کنید!

******

یک چیز مسلم است، اگر بازی نکنید، برنده نمی شوید
یک چیزی که مسلم است این است که تا وارد بازی نشوید هیچ پیروزی وجود ندارد!

******

راز آینده شما در زندگی روزمره شما پنهان است
راز سرنوشت آینده شما در زندگی روزمره شما نهفته است!

******

دلسردی و شکست دو تا از مطمئن ترین مراحل هستند موفق باشید هستند
“دیل کارنگی”

******

یکی فرد موفق کسی هست که می تواند
با آجرهایی که دیگران روی آن پرتاب کرده اند، یک پایه محکم بسازید

******

بیست سال بعد، برای کارهایی که نکرده‌اید، بیشتر از کارهایی که انجام داده‌اید، پشیمان خواهید شد
“مارک تواین”

******

امروز فرصت شما برای ساختن فردایی است که می خواهید
امروز شانس شما برای ساختن فردایی است که می خواهید

******

همیشه باور داشته باشید که چیزی فوق العاده در راه است

******

میل به تنهایی کافی نیست
شما به ذهن و زندگی خود نیاز دارید
برای آنچه می خواهید آماده شوید

******

جملات انگیزشی تک خطی کوتاه

متن انگیزشی جالب انگلیسی در مورد موفقیت

هر چیزی که نیاز دارید از قبل در درون شماست، شروع کنید!

******

هیچوقت از چیزی که واقعا میخوای دست نکش، انتظار سخته ولی پشیمونی سخت تر

******

تنها جایی که می توانیم واقعاً زندگی کنیم در زمان حال است. همه چیز اینجا اتفاق می افتد
تنها جایی که می توانیم واقعاً زندگی کنیم در زمان حال است. همه چیز اینجا اتفاق می افتد

******

عاقبت همه بشر بدترین است
داشتن گذشته بهترین آینده است
سازندگان رومی!

******

وقتی چیزی را از ته دل می خواهی، تمام کائنات به تو کمک می کند تا آن را بدست آوری!

******

کارهای عاقلانه ای که امروز در روزهای بد انجام می دهید،
زمان های خوب فردای شما را می سازند

******

هدف مانند یک سهام است
در هر شرایطی به افراد کمک می کند
راه درست را پیدا کنید

******

به خودت ایمان داشته باش؛
آنچه دیگران در مورد شما می گویند نادیده بگیرید
همیشه در زندگی مثبت باشید
شما در زندگی به هر چیزی که می خواهید خواهید رسید

******

بزرگترین ترس در درون ماست
بهترین راه برای موفقیت این است که هرگز تسلیم نشوید
بر ترس های خود غلبه کنید و به رویاهای خود نزدیک شوید

******

از خود بپرسید آیا کاری که امروز انجام می دهید شما را به جایی که می خواهید فردا باشید نزدیک می کند یا خیر
از خود بپرسید آیا کاری که امروز انجام می دهید شما را به چیزی که برای فردا می خواهید نزدیکتر می کند؟

******

یک روز همه چیز اتفاق خواهد افتاد؛
پس حالا به غرورت بخند.
در میان اشک و همیشه به خودت لبخند بزن
به خود یادآوری کنید که همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد