متن انگیزشی موفقیت در درس و امتحان برای دانش آموزان


متن انگیزشی برای موفقیت در درس و امتحان

گلچینی از زیباترین ها متن های انگیزشی برای موفقیت در درس و امتحان برای دانش‌آموزان ابتدایی، دستورالعمل‌ها و دستور زبانی را ارائه کرده‌ایم که می‌توانید برای پست‌ها، کپشن‌ها و استوری‌های اینستاگرام استفاده کنید.

***

نمرات خوب شما را به یک دانشگاه خوب می رساند
و سپس آنها کار خوبی انجام می دهند
و در نهایت زندگی بهتری ایجاد می کنند
پس به 18 و 19 بسنده نکنید
و هر روز 20 صید را امتحان کنید

******

برنامه ریزی آینده را به زمان حال بیاورید
بنابراین می توانید کاری در مورد آن انجام دهید

******

دانش قدرت است
اطلاعات رهایی بخش است
آموزش اساس پیشرفت در هر جامعه و هر خانواده است

******

آموزش توانایی مقابله با موقعیت های زندگی است

******

او همیشه چیزهایی را برنامه ریزی می کند
با کار سخت شروع کنید
کارهای ساده به صورت خودکار انجام می شوند

******

مطمئن باشید بدون مطالعه شغل و آینده خوبی نخواهید داشت
و همچنین بدون برداشتن کوچکترین قدمی در مسابقه دوم
نمی توان انتظار برد داشت

******

علم و آموزش از عوامل مهم دستیابی به موفقیت هستند
برای رسیدن به آن تلاش کنید
برای تجربه موفقیت در آینده نزدیک

******

سرمایه گذاری در دانش بهترین بازده را دارد

بنجامین فرانکلین

******

من زندگی ام را مدیون پدرم هستم
اما من زندگی ام را مدیون معلمم هستم

******

اگر کسی به شما بگوید که نمی توانید
منظورشون خودشونه
چون مردم عادت دارند
زندگی شما را بر اساس توانایی های خود قضاوت کنید

******

وقتی معلمان به شما می گویند
چه کاری باید انجام دهید، مراقب باشید که آنها چه می گویند
اما مهمترین چیز این است که بعدا بنشینید
و به این فکر کنید که چرا آنها از شما می خواهند این کار را انجام دهید

******

من دوست ندارم درس بخوانم
از درس خواندن متنفرم
می خواهم یاد بگیرم
یادگیری زیباست

******

آموزش قوی ترین سلاح است
که می توانید از آن برای تغییر جهان استفاده کنید

******

موفقیت تصادفی به دست نمی آید
ماندگاری
مشکلات
قربانی
عشق
و یادگیری راز در آن نهفته است

******

موفقیت تصادفی نیست
موفقیت یعنی
کار سخت
تحمل
مطالعه کردن
مطالعه
قربانی
و بالاتر از همه، عشق به کاری که انجام می دهید

******

موفقیت متعلق به بچه های موفق است
برای کاهش خطر شکست

******

هرگز خود را با همکلاسی های خود مقایسه نکنید
بهترین خودت باش