متن زیبا انگلیسی برای بیو واتساپ و اینستاگرام (کوتاه و خاص!)متن زیبا انگلیسی برای بیو واتساپ و اینستاگرام

زیباترین جملات انگلیسی خفن و معنی دار با معنی فارسی برای استفاده در بیوگرافی واتساپ و اینستاگرام

***

I’m out here hustlin’ to claim what’s mine
من برای ادعای چیزهایی که مال منه، اینجام!

******

To love oneself is the beginning of a life-long romance
دوست داشتن خود، آغاز یک عاشقانه مادام العمر است

******

In a world of darkness look up at the stars
در دنیای تاریکی ها، نگاهت به ستارگان باشد

******

Everything that is done in this world is done by hope
هر کاری که در این دنیا انجام می شود با امید انجام می شود

******

You see, everyone has a story but mine is a mystery. Follow me
ببین، هر کسی یه داستانی داره؛ ولی مال من یه رازه! فالوم کن!

******

My story will inspire you so be sure to hit that follow button
داستان زندگیم برات الهام بخش خواهد بود. پس حتما فالو کن!

******

Just smile
فقط بخند!

******

All I do is win, win, win. No matter what
تنها کاری که انجام میدم، اینه که برنده شم؛ مهم نیست چی پیش بیاد

******

جملات انگلیسی زیبا و کوتاه برای بیوگرافی

If your life just got a little harder
that’s means you just leveled up!
اگه زندگيت سخت تر شد
اين يعنى كه يه مرحله رفتى بالا

******

Every pain gives a lesson and
every lesson changes a person

هر دردی یک درسی میده
و هر درسی یک نفر را عوض میکنه

******

I don’t know where I’m going but I’m going
نمی دانم به کجا، فقط می روم

******

My greatest fear isn’t starting. My greatest fear is not making it to the top
بزرگ ترین ترس من «شروع کردن» نیست. بزرگ ترین ترس من نرسیدن به اوجه

******

Always aiming to be a rainbow at the end of a thunderstorm
همیشه در پایان هر طوفان، به دنبال رنگین کمان باش

******

Take care of your body; it’s the only place you have to live
مراقب بدنت باش؛ این تنها جاییه که توش زندگی می کنی!

******

I never dreamed about success, I worked for it
من هرگز برای موفقیت آرزو نکردم، برای آن تلاش کردم

******

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

******

In order to be irreplaceable one must always be different
برای اینکه کسی نتونه جاتو بگیره، باید همیشه متفاوت باشی!

******

Creat a life that feels good on the inside not one that looks good on the outside
زندگى اى براى خودت درست كن كه از درون هم حس خوبى بده، نه اينكه فقط بيرونش قشنگ باشه

******

Learn to appreciate what you have before life makes you appreciate what you had
یاد بگیر که چیزی را که داری قدر بدانی، قبل از اینکه زندگی تو را وادار به قدردانی از چیزی کند که داشتی

******

Failure is only a temporary change in direction to set you straight for your next success
شکست، تنها یک تغییر مسیر موقتی است تا شما را برای موفقیت بعدی تان آماده کند

******

Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen
برخی از مردم می خواهند اتفاق بیافتد، برخی آرزو می کنند که اتفاق بیافتد، برخی دیگر آن را محقق می سازند!

******

When my body shouts ‘STOP’, my mind screams ‘NEVER’
هنگامی که بدنم فریاد می زنه «بسه»، ذهنم فریاد می زنه «هرگز»

******

Do something today that your future self will thank you for
امروز کاری رو انجام بده که خودِ آیندت ازت تشکر کنه!

******

Fall down seven times, get up eight
اگه هفت بار زمین خوردی، هشت بار بلند شو!