متن زیبا در مورد جنگل و درخت (جملات قشنگ درباره جنگل!)


متن های زیبا در مورد جنگل و درخت

مجموعه ای از دلنشین ترین متن های زیبا در مورد جنگل و درخت برای کپشن، استوری و پروفایل اینستاگرام

***

درختی می افتد،
همه متوجه
صدای افتادنش می شوند،
اما یک جنگل رشد میکند
کسی متوجه نمی شود
مردم اینگونه اند،
به رشدت توجه نکرده
بلکه به افتادنت توجه میکنند…
پس مواظب جای پایت باش

******

جنگل یک شبه سقوط نمی کند
خیلی زخم تبر خوردن ها
خیلی بی هوا شکستن ها
خیلی شبانه نعش درخت ها را
بر دوش بردن ها…

******

جملات ادبی زیبا در تشبیه جنگل

جنگلی‌ بودیم‌ شاخه‌ در‌ شاخه،
هم‌ آغوش
﮼ریشه‌ در‌ ریشه
همه‌ پیوند…
و اینک
انبوهِ‌ درختانی‌ تنهاییم…

******

پیدا نمی شوم
مانند آن درخت در جنگل…

******

مرگ جنگل
پایان زندگی ماست

******

جنگل
وارونه افتاده در آب
سایه‌ی یک درخت کم می‌شود
با هر رفت و برگشت اره ماهی‌ها…

******

متن درباره جنگل به انگلیسی

A walk in the woods feels like home
پیاده روی در جنگل حس خانه بودن را می دهد

******

جنگل است وُ
فرمانِ قلع‌ و‌ قمع وُ
بی‌رحمیِ هیزم‌شکن وُ کشاکش اَرّه!
اما
من همچنان
با درختانِ بی‌شاخ و برگ
از سایه سخن می‌گویم
تا
میوه دهند!…

******

جنگلی را
سر بریدند؛
کاغذها شاعر شدند…

******

درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب من که پرنده نیستم !

******

آرزویم برکه‌ای در گوشه‌ ای از جنگل بودن است،
تا هر شب انعکاس چهره‌ ات را همانند ماه درون خود پیدا کنم و لمس کنم.

******

دوستم نداری
و زیباتر می‌شوم
چون بوته‌ای وحشی در انتهای باغ …
دوستم نداری
و همین بهار
از تمام شاخه‌های درهمم
گل‌های هزار رنگ می‌روید!
یک روز جنگل می‌شوم
جنگلی گریان
زیبا و مه آلود
شبیه رویاهایت
تا تو بیایی در من زندگی کنی! …

******

و کاش هرگز ندانى که
بعد از تو
رو به جاده‌ی شمال که می‌روم
نه عطرِ دریا سرشارترم می‌کند
نه بوییدن ساقه‌های برنج عاشق‌ترم
نه اندوهِ پر ابهتِ سبزِ جنگل، شاعرترم…

******

یک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد
یک واژه می تواند بیانگر یک هدف باشد
امروز می تواند آن “یک روز” باشد…

******

متن ادبی در مورد درخت

سه تا از بهترین صداهای طبیعت،
صدای باران،
صدای باد در میان درختان جنگل
و صدای اقیانوس در ساحل است…

******

روشن ترین راه به جهان هستی، از میان جنگل های وحشی است…

******

زمان سپری شده در جنگل هرگز تلف نمی شود

******

در دلم
اندوه هزار جنگل بی برگ پاییزیست…

******

مانند یک درخت جنگلی محکم و ثابت قدم باشید

******

تمامی جنگل
بر خورشید نماز می خواند
ولی ز خیل درختان ،
به رغم باور باد در این نماز
یکی به نخواهد نهاد سر بر خاک!…