متن زیبا و ادبی تسلیت محرم و عاشورا (مذهبی و کوتاه!)متن های ادبی ماه محرم

زیباترین متن ها و جملات ادبی ماه محرم و عاشورا برای زندگی نامه و کتیبه و تاریخ!

***

در بسته بود و با ناراحتی به من نگاه کرد
با سوزان ترین اشک آه کشید
گلوی خشم سوزانم را بشکن
و عطر حسین روح و جانم را گرفت

شروع ماه محرم

******

خصوصی شد و دلها شکست
دل زهرا از غم زینب شکست
دوباره صمیمی شد و لب هایش تشنه شد
کمرها از تشنگی خاک شکست
آب در این تشنگی ناپدید شد
دل کویر شکست
قاسم و لیلا غرق در خون بودند
چه غم انگیزی بود وقتی دنیا از هم پاشید

******

عاشورا پیمانی است که با دلهای نیک بسته شده است
و این داستانی است که در عصر تغییر طبیعت رخ می دهد

******

ماه اشک های مهار نشدنی، ماه غم انگیز اسیران
ماه فریادهای خونین و ماه پژواک، حامی کویر عشق
تسلیت به شما عاشوریان…

******

متن ادبی در مورد عاشورا

خون جاری عاشور در رگ و ریشه آزادی جاودانه جاری است

******

که کاری به عشق حسین ندارد
این نهال پژمرده است، بدون پر و بال
ما در گناه غرق شده ایم و از آتش نمی ترسیم
آتش ربطی به هواداران حسینی ندارد

******

تا به حال، دنیای نمک راز باقی مانده است
این مظهر زندگی در سراسر جهان باقی می ماند
ازناله نینوا یاران حسین
همیشه یک زمزمه غم وجود دارد. . .

******

جسم و روح من به حرم وصل است
حال و روزم غمگین شد
این سه جمله کابوس من هستند:
کربلا…پش…عرب…

******

در بسته بود و با ناراحتی به من نگاه کرد
با سوزان ترین اشک آه کشید
گلوی خشم سوزانم را بشکن
و عطر حسین روح و جانم را گرفت

******

غم زهرا درونم را می سوزاند
دم حیدر مرا دیوانه کرد
حسین آمد و نمک به زخم ریخت
مرا با شور عاشورا آمیخت

******

متن و پیام ادبی در مورد عاشورا

عاشورا یک عاشقانه آرام در دل واقعه کربلاست

******

نام حسین را با آب طلا قاب کنید
یاد آبی به نام حسین افتاد
شما می خواهید قد بلند و جاودانه باشید
تا آخر عمر به خداوند توکل کن

******

متن ادبیات محرم برای پروفایل

فانوس اشک هایت را روشن کن؛
برای شهید نینو ماه عجیبی بود.
فرارسيدن ماح محرم تسليت باد

******

او وحشتناک بود
همه اعضای زمین
و آسمان خون گریه می کند
و عشق را کشته بودند
فرشتگان گریستند
کسی نبود که صدای بچه ها را بشنود
به آنها نگاه کن که گریه می کنند
آنها را آرام کنید
این قیامت بود
عاشورا…

******

آری «هیحت منن الزهله» کلید اسرار ماه محرم است.
قمری که هر بار با ظاهر جدید خود شرف و کرامت انسان را تعبیر می کند
دل آزادگان را به لحظه های عرفانی عاشورا می سپارد

******

ماه عاشورا آمد، خون جاری شد
زینب مظلومه بوسه ای بر گلویش می زند
سینه های سوزان در حال گریه دیده می شد
وهسینا، وهسینا
هر که مرا به خانه تو آورد
تاج عشق تو مرا متفاوت کرد
درست در چشم ما از ابتدای خلقت
عکس محرم در عزا دارد

******

فدای صداقت آن بی سواد که از او پرسیدند عشق چند پیشه است؟
گفت: چهار پیشه!
همه به او خندیدند
اما زیر لب زمزمه می کرد:
حسین…

******

عاشورا یعنی آخرین نذر خواهر خسته با برادر نور.
یعنی همان صداقتی که در بهشت ​​همتایی نداشت…

******

متن ادبی زیبا در مورد عاشورا

در دل عاشقان پیام حسین نهفته است
در دفتر شعر ما خط هنوز هست
شعر حسین تلخ ترین شعر کلام است

******

روزگار عجیبی است!
بعضی ها امام سابق را دوست دارند نه امام فعلی را!
میدونی چرا؟!
امام سابق را آن طور که می خواهند تعبیر می کنند.
اما امام حاضر را باید امر کرد.
و کوفیان عاشورا را این گونه جشن گرفتند…
عاشورای حسینی با شما باد