متن ضربه خوردن از خودی، فامیل، آشنا و نزدیکان! (سنگین و تیکه دار!)متن ضربه خوردن از خودی، فامیل، آشنا و نزدیکان

سنگین ترین متن ها و شعرهای تیکه دار در مورد ضربه خوردن و بدی دیدن از خودی ها و فامیل، نزدیکان و آشناها برای برای پروفایل، استوری و کپشن!

***

هرچی ضربه خوردیم
از فامیل و دوست و آشنا بوده
غریبه چه میدونه
زخم زندگی مون کجاست
که بخواد نمک بپاشه

******

میگن شیشه حافظه داره
یعنی هر ضربه ای بهش بزنی
تو خودش جمع میکنه
برا همینه که بعضی وقتا
بی دلیل یا با یه تقه کوچیک میشکنه
حکایت دل ما آدماست

******

پروفایل ضربه خوردن از نزدیکان

من از آدمایی ضربه خوردم
که فکر میکردم آدمن

******

درد دارد زخم کاری خوردن از دلسوزها
سوختن در آتش هیزم ترین افروزها
درد دارد پای یک دیوانگی چادر زدن
سال ها اتراق در آغوش کینه توزها

******

ما هر ضربه‌ای که خوردیم از خودی بود

******

مراقب باشیم چون:
بزرگترین ضربه را
از دشمنانی خواهیم خورد که
در لباس دوستی دلسوز و معتمد در آمده اند.

******

با هیچکس درد‌و‌دل نکن
قبول دارم سبک میشی
ولی ضربه ای که بعدش میخوری
هیچ جوره نمیتونی بلند شی !

******

متن درباره ضربه خوردن از فامیل

آدمها همیشه از کسی ضربه میخورن که میگن
نه بابا این فامیلمونو میشناسم ، همچین آدمی نیست ……

******

خیانت و ضربه زدن همیشه
در اوج اعتماد اتفاق می افتد…!!

******

بیشترین ضربه رو از اونی می خوریم
که همیشه ضربه گیرش بودیم

******

بیــشتـریـن ضربه‌ها،
همیشه واسه بهــتـریـن آدمـــا بوده!
واسـه خــــــوبــــــیـ هاتــــون،
حـــد بــــزاریــــد!!

******

ضربه‌ی کسی که بیشترین اعتمادو بهش داشتین رو،
هرگز فراموش نمیکنین حتی اگه ببخشیدش

******

چیزی که بیشتر از همه بهم ضربه میزنه
وقتاییه که کورکورانه به یکی اعتماد میکنم و اون بهم ثابت میکنه که کورم.

******

متن انگلیسی ضربه خوردن از آشنا

جملات ضربه خوردن از خودی، آشنا و نزدیکان برای استوری و کپشن

𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕣𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖
𝕪𝕠𝕦 𝕘𝕖𝕥 𝕙𝕦𝕣𝕥 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش اهمیت میدی،
بیشتر از اونچه که حقت باشه ضربه میخوری

******

از دردهاىِ کوچک است که آدم ها مى نالند
ضربه اگر سهمگین باشد
درد اگر بزرگ باشد
آدم خودش لال می شود

******

از وقتی که با تموم وجودت اعتماد کردی،
تکیه کردی و از همون آدم ضربه خوردی،
از همون جا دیگه چیزی واست مثل قبل مهم نمیشه،
دیگه اعتماد نمیکنی، دیگه گول هیچ محبتی رو نمی خوری،
از همون جا به بعد یه آدم با شخصیت بدبین و تنها میشی که به هیچ کسی اعتماد نمیکنی.

******

متن ضربه خوردن از رفیق

آدمی که از نزدیک ترین هاش ضربه می خوره نمیشکنه قطعا می میره.

******

بیشتر آدما فقط ضربه‌هایی که خورده‌اند را در خاطرشان نگه می‌دارند
و ضربه‌هایی که زده‌اند را فراموش می‌کنند.

******

People always change after being hurt

آدمها همیشه وقتی ضربه میخورن عوض میشن

******

بدی آدم نمک نشناس اینه که
وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی
به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !