متن ناراحتی و دلخوری از همسرت و عشقت! (کوتاه و سنگین!)متن غم و ناراحتی از عشق

سخنانی در مورد عصبانیت و ناراحتی از طرف همسر و عشق به زندگی برای جهل، حسرت، تنهایی و جدایی برای بیان احساسات و حرف دلت!

***

بزرگترین اشکال عشق آنجاست
شما خیلی از این موضوع ناراحت هستید، اما نمی توانید عصبانی باشید
چون گفتگو با این شخص
مثل نفس کشیدن بهش نیاز داری

******

من از تو دورم، اما در تو غرق می شوم
فاصله یا نه
شما همراه من در زندگی من هستید
در این سبک زندگی بی هدف

*****

سهم من از دنیا
ندارند
در پیاده روها تنها راه می روم
و من به کسی فکر می کنم که
هرگز نبوده است

******

متن غم از عشق برای بیوگرافی

قلب بیچاره من
با دیدنت دوباره لرزید
نمیدونست مثل دیروز بی وفایی
بیچاره دل
بی خیال

******

با عصبانیت بین ما
روی سینه ام مهر و برچسب بزرگی بود برای تمام روزهای خوبی که با هم گذراندیم

******

مهم نیست چقدر
بی احترامی
و از دست هم عصبانی باشیم
یا تمام خاطرات ما
رنگ تلخی بگیر
من باور دارم
عشق اگر عشق باشد
همه چيز
من نمی خواهم

******

گاهی خیلی دلت میشکنه
زوج!
شما مهم نیست
فقط
شما نگاه می کنید و
تو در سکوت برو

******

زندگی بازی با دیگران نیست
که یک روز او را دوست خواهی داشت و یک روز او را می کشی

******

متن غم از عشق تو

ابراز ناراحتی، اشتیاق و تنهایی برای همسر

او می خواهد اعتراف کند که دلش برای شما تنگ شده است
این که می خواهد عصبانیت من را انکار کند…

******

جمعه شب تنهام
دو برابر می شود
درد قفسه سینه
به نظر می رسد
با نور یاد تو
در خط حافظه
عذاب من هر شب
او از من فرار می کند.

******

از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم.
متاسفم که شما حتی متوجه این تحریک نشدید

******

مشکل از شما نبود
از من بود
داشتم با یکی حرف میزدم
که سمعک هایش
رفت سراغ دیگری

******

من از زندگی کسی هستم
من حذف شدم
برای داشتن آن
و برای بودن
افراد زیادی در زندگی من هستند
من آن را حذف کردم

******

باید مراقب بود
همه چی قدیمی میشه
و اگر عشق را کوتاه کنیم…
عذرخواهی جای احساسات عاشقانه را می گیرد

******

سخنان آزاردهنده همسر

یک آهنگ ویژه
حافظه ناب
یک خاطره قدیمی
فرد تنها
یک عاشق
عکسی برای به یاد ماندن
یه عطر ساده
چه حس ساده ای
معجون گریه امشب چیه؟!

******

بعد از تو
خنده های من در همان خیابان هایی که با هم راه می رفتیم
آنها گم شده اند
و راه دادند
با نفرتی که هر شب چشمانم را آب می کند
عصبانیتی که نفسم را بند می آورد
و مرا به مرز مرگ می رساند
بغضی که قول داده بود تا آخر عمر همراهم باشد

******

غم من نه از اون چیزی که شنیدم
غم من برای دلی است که خانه ام بود اما حالا به راحتی آن را دور انداختیم