متن و عکس هشتمین سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم عشقم (Engمتن و عکس هشتمین سالگرد ازدواجمون عشقم مبارک

عاشقانه ترین جملات هشتمین سالگرد عشق و ازدواج را به همسرتان تبریک می گویم به همراه عکس های سالگرد ازدواج مبارکمان برای پروفایل

***

تو در یک چشم به هم زدن وارد زندگی من شدی
همه چیز در داخل احساس جادویی می کند
و عالی از همیشه
عاشقانه دوستت دارم
8 سالگیت مبارک عشقم
تو در یک چشم به هم زدن وارد زندگی من شدی
همه چیز در مورد من جادویی است
و بهتر از همیشه به نظر می رسد
عاشقانه دوستت دارم
هشتمین سالگرد ازدواجت مبارک عشقم

******

احساس خوشبختی، شادی، مهربانی و عشق را مثل قبل احساس کردم
قبلا، از زمانی که او به قلب من آمد
من تو را بیشتر از خود عشق دوست دارم
8 سالگیت مبارک عشقم
از وقتی که وارد قلبم شد
احساس خوشبختی، مهربانی و عشق کردم
من تو را بیشتر از خود عشق دوست دارم
همسر عزیزم هشتمین سالگرد ازدواجمون مبارک

******

سالگرد شما مبارک
زن زیبای من
باشد که سال پیش رو پر از شادی و عشق بیشتر باشد
دوستت دارم
سالگرد ازدواجت مبارک همسر زیبای من
امیدوارم سال پیش رو پر از شادی و عشق بیشتر باشه
دوستت دارم

******

یک سال دیگر از راه رسید و ما همچنان در آغوش عشق آرمیده ایم
آغوشی که مدیون عشق توست
سالگرد ازدواجت مبارک بانوی مهربون

******

فکر نمی کردم بشود بیشتر از این دوستت داشت
از روزی که با تو ازدواج کردم
اما به نوعی عشق من فقط رشد می کند
امروز و همیشه دوستت دارم
از روزی که با تو ازدواج کردم به این موضوع فکر نکردم
تا بتوانم دوستت داشته باشم
اما عشق من هر روز بیشتر می شود
امروز و برای همیشه دوستت دارم

******

با هم بودن یک سفر بود هشت سال پیش آن روز شروع کردیم.
خدا دست تو را در دست من گذاشت تا همیشه با هم بمانیم
سالگرد ازدواجت مبارک شوهر عزیزم
دوستت دارم

******

تا زمانی که تو را دارم
زندگی من هر چقدر هم که سخت باشد، ساخته نشده است.
دوستت دارم

******

امروز ما خودمان را جشن می گیریم
امروز ما شاد و نجیب هستیم
امروز ما عشق واقعی و واقعی را جشن می گیریم
من تو را بیشتر از آنچه تصور کنی دوست دارم
سالگرد مبارک
امروز ما خودمان شدن را جشن می گیریم
امروز ما خوشحال و مهربان هستیم
امروز ما عشق واقعی را جشن می گیریم
من تو را بیشتر از آنچه تصور کنی دوست دارم
سالگرد مبارک

******

عکس پروفایل هشتمین سالگرد ازدواج مبارک

امروز، فردا، پس فردا و برای همیشه
می خواهم بدانی که من همیشه در کنارت خواهم بود
سالگردت مبارک همسر عزیزم
امروز، فردا، پس فردا و برای همیشه
می خواهم بدانی که من همیشه در کنارت هستم
سالگرد ازدواجت مبارک همسر عزیزم

******

من به سختی متوجه شدم زمان چگونه می گذرد زیرا با تو
یک لحظه در سینه شما بهتر است
از هزاران جای دیگر
سالگردت مبارک همسر نازنینم
من به سختی متوجه می شوم که چگونه زمان می گذرد
چون در یک لحظه در دستان شما بودند
از هزاران جای دیگر بهتر است
سالگرد ازدواجت مبارک همسر عزیزم

******

زندگی شگفت انگیز است
یعنی درسته
از لحظه ای که
تو شدی تمام زندگی من
هشتمین سالگرد ازدواجت مبارک عشقم

******

روزی که زن من شدی
آن روز شادترین روز زندگی من بود
دوستت دارم عزیزم
سالگرد عشق ما مبارک

******

شاید اغلب نگویم
اما تو بهترین چیز هستی
که همیشه داشتم و خواهم داشت
دوستت دارم
سالگرد مبارک
شاید به این اندازه نگم
اما تو بهترینی
که دارم و همیشه خواهم داشت
دوستت دارم
سالگرد مبارک