ملاک تعلیق مستمری متقاضیان کمیته امداد اعلام شد • مجله تصویر زندگیاخیراً رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از حذف ۱۰۰ هزار بیمار در سال جاری (۱۴۰۲) از طریق توانمندسازی از پوشش مستمری مستمری خبر داده است که سوالاتی را برای بیماران در خصوص ضوابط خروج از کشور ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، سید مرتضی بختیاری هفته گذشته در مراسم اهدای 20 هزار سری جهیزیه به مردم نواروس در بخشی از سخنان خود به افزایش 40 درصدی شغل مددجویان در سال جاری اشاره کرد و اعلام کرد: با تشکر کمک دولت و مجلس در زمینه حمایت از اشتغال. امسال تا پایان سال 100 هزار خانواری که با کمک کمیته امداد به فرصت های اقتصادی دست یافته اند از حوزه این کمیته حذف می شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) البته با توجه به ضوابط اخراج مستمری کاندیداهای کمیسیون های کمکی وی اشاره ای نکرد که همین سوال باعث ایجاد سردرگمی و گاهی نگرانی برای مشتریان می شود. ماهیت این نگرانی اساساً این بود که مستمری بگیران را به حال خود رها کنیم و از آنها حمایت نکنیم. تا زمانی که مشتری شرایط لازم برای توانمندسازی را نداشته باشد از مستمری محروم نخواهد شد.

سه شرط تعلیق مستمری متقاضیان کمیسیون امداد

معاون اشتغال و خودرضایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره تعلیق مستمری مددجویان مجاز توضیح داد: ابتدا باید تاکید کنم هیچ مددجوی تا زمانی که شرایط لازم را نداشته باشد پذیرش نمی شود. مجوز و کارشناسان تحت استخدام سازمان مالی استقلال آن را تایید می کنند از مستمری محروم نخواهند شد.

مددجویی که دهک اجتماعی او خارج از دهک سوم باشد از جمله افرادی است که مشمول دریافت مستمری نمی شود.

1- دستیابی به درآمدی که قانون کار در هر سال تعریف می کند

مرتضی فیروزآبادی در ادامه ضوابط پایان بازنشستگی در طرح اشتغال و توانمندسازی را تشریح کرد و توضیح داد: برای ترک مستمری گرفتن مددجو سه شرط وجود دارد که یکی از آنها رسیدن به درآمدی است که قانون کار در هر سال تعیین می کند. یعنی مددجو باید برای همان سال به درآمد سرانه قانون کار برسد.

2- تغییر در درآمد و دهک اقتصادی مشتری

وی شرط دیگر را تغییر دهک درآمدی و اقتصادی مددجویان دانست و گفت: مددجویی که دهک اجتماعی او خارج از دهک سوم باشد جزو افرادی خواهد بود که مشمول دریافت مستمری نمی شوند.

معاون استخدامی کمیته پشتیبانی همچنین شرط سوم را که حداقل 18 ماه از دریافت ابزار اشتغال زایی و شروع فعالیت می گذرد را ذکر کرد و گفت: البته در برخی سایت ها مانند کشاورزی یا به عبارت دقیق تر، برای به عنوان مثال، تسهیلات خرید تراکتور، این برنامه یک ساله است.

3- تعلیق مستمری متقاضیان کمیسیون های کمکی به دلیل دریافت وام کار

فیروزآبادی اجرای همه این شرایط را منوط به اجرای طرح خوداشتغالی و توانمندسازی کار دانست و افزود: اجرای پایان مستمری صرفا بر اساس است. مزایای استخدام را از کمیته کمک دریافت کنید و مطالعات میدانی لازم به ذکر است در برخی از طرح ها شاهد هستیم که مددجو به زمان بیشتری نیاز دارد که مانع از توقف مستمری وی می شود.

وی همچنین تاکید کرد که در صورت رعایت همه شرایط، فقط مستمری بیمار تعلیق می شود و این به معنای تعلیق کلیه خدمات اعم از بیمه، درمانی و حتی خدمات اجتماعی نیست.

معاون استخدامی کمیته حمایت، هدف این نهاد را دستیابی به کرامت انسانی و اجتماعی و استقلال اقتصادی مددجویان عنوان کرد و گفت: کمیته حمایت دریافت مستمری را برای استقلال مالی مددجویان در نظر نمی گیرد و آن را اقدامی موقت برای جلوگیری از آن می داند. ناتوانی گروه های آسیب پذیر

فیروزآبادی همچنین به نقش کمیته کمک به اشتغال اشاره کرد و گفت: کمیته امداد طبق تکلیف شورای عالی کار باید سالانه 500 هزار شغل ایجاد کند و امسال نیز برنامه ما بر اساس همین معیارها است.

به گفته وی، حدود 350 هزار شغل از محل منابع داخلی کمیته امداد و 150 هزار شغل باقیمانده از طریق اعتبارات استانی و مساعدت استانداران و رایزنی هایی در این زمینه انجام شده است.

معاون اشتغال کمیته مددکاری همچنین به سرانه تسهیلات اشتغال اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به افزایش تکلیف ایجاد اشتغال 100 میلیون تومان سرانه تعیین شده است و امیدواریم بتوانیم این میزان را به صورت اعتباری برای برخی افزایش دهیم. مشاغل از طریق صندوق کمک های استانی.

فیروزآبادی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 412 هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شد، افزود: امسال با افزایش 40 درصدی اعتبار اشتغال حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده است. گامی بلند در جهت حل چالش اشتغال این گروه هایی که کمک دارند.