نحوه تاثیر معدل در کنکور 1402 (از نظر گروه آزمایشی) • مجله تصویر زندگی


میزان تأثیر معدل دیپلم نظام سال واحد/ترم در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، تجربی و انسانی در سال 1402 30 درصد با تأثیر معین و تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی سال واحد است. سیستم / ترم نیز به صورت قطعی 10 درصد است.

من گزارش میدم اخبار امتحانبر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نتیجه گزارش تحصیلی ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی در مناطق پرتقاضا برای سال تحصیلی 1402-1403 در پایه دوازدهم، 40 درصد با میزان معین است. اثر، برای سال تحصیلی 1403-1404 فقط پایه دوازدهم مبلغ 50 درصد با تأثیر معین، برای سال تحصیلی 1404-1405 فقط برای پایه های یازدهم و دوازدهم، به میزان 60 درصد با تأثیر معین برای سال 1405 -سال تحصیلی 1406 و سپس برای کلاس های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان 60 درصد با تأثیر معین در نتیجه کل نهایی می شود.

بر این اساس سهم نتیجه کل پایه دوازدهم به روش 3-3-6 در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری 1402 40 درصد است.

میزان تأثیر معدل دیپلم نظام سال واحد/ترم در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، تجربی و انسانی در سال 1402 30 درصد با تأثیر معین و تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی سال واحد است. سیستم / ترم نیز به صورت قطعی 10 درصد است.

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی از کل نتیجه تاریخ تحصیلی برای رشته های علوم ریاضی، تجربی و علوم انسانی 26 درصد عمومی و 14 درصد تخصصی در سال 1402; 28% عمومی و 22% تخصصی در سال 1403 و 30% عمومی و 30% تخصصی برای سال 1404 به بعد.

سهم نتیجه کل پایه دوازدهم زیر نظام 3-3-6 یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام یکساله/ یک ترم در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی 26 درصد با میزان معین می باشد. اثری که شامل موضوعات عمومی می شود. مابقی به نمره کل آزمون اضافه می شود.

ملاک سوابق تحصیلی نیز می باشد نتایج امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین پرونده دریافتی از وزارت آموزش و پرورش موعد تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.