نماد سیاره مشتری در طالع بینی چیست؟نماد سیاره مشتری در طالع بینی چیست؟

مشتری: سیاره شانس

نماد ماهی چیست؟: قوس (آذری) و دو ماهی (اسفند)

مشتری سیاره متفکران است و به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی بر آموزش عالی حکومت می کند. این سیاره به ما یین می دهد تا ایده های ذهنی و معنوی را کشف کنیم.

مشتری در صورت‌بندی فکری ایدئولوژی‌ها کمک می‌کند و بر ادیان و فلسفه در قلمرو معنوی‌تری تسلط دارد.

این سیاره ما را وادار می کند به دنبال پاسخ باشیم و سفرهای طولانی را قانونمند کنیم. همچنین از ما می‌خواهد ارزش‌های اخلاقی خود را ارزیابی کنیم و حس خوش‌بینی خود را زیر نظر داشته باشیم.

شانس به دلایل خوبی با مشتری مرتبط است، زیرا این سیاره مهربان و خیرخواه است و تمایل به رشد مثبت دارد.

مشتری ممکن است قاضی و هیئت منصفه باشد، اما تا زمانی که ما در مسیر درست هستیم، او به عنوان یک دوست و همراه محترم عمل می کند.

موفقیت، دستاوردها و شکوفایی ما در قلمرو این سیاره است، اگرچه زیاده روی در آن گاهی اوقات ما را تنبل می کند. به همین دلیل، در بدترین حالت با افزایش وزن همراه است.

اوقات فراغت یکی از تفریحات مشتری است و هر نوع ورزش، قمار یا حتی پیاده روی در پارک با حیوان خانگی (مشتری حیوانات را دوست دارد) توسط این سیاره اداره می شود.

از این گذشته، مشتری معمولاً برای ثروت زیاد، چیزهای مادی و موارد مشابه ارزش قائل است.

حدود 12 سال طول می کشد تا مشتری مدار خود را به دور دایره البروج کامل کند و هر سال به طور متوسط ​​از یک علامت عبور کند. انرژی این سیاره مردانه است و بر قوس و حوت و خانه های نهم و دوازدهم حکومت می کند.