هزینه انتقال پول پایا و ساتنا تغییر کرد • مجله تصویر زندگی


به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس دستور بانک مرکزی ج.ا، این بانک تغییر شارژ خدمات سامانه ساتنا و پایا را از ۱۳ تیرماه در سامانه خود اجرا کرده است.

کارمزد ثابت برای پرداخت بین بانکی

بر اساس گزارش به دست آمده توسط مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری بانک توسعه صادرات ایران، انتقال بین بانکی قابل اعتماد به صورت جداگانه گنجانده شده است 0.01 درصد مبلغ تراکنش با سقف کمتر 2400 ریال و سقف 30000 ریال و با حواله پول بین بانکی مطمئن با دستور پرداخت گروهی برای هر پرونده مبلغ 12000 ریال به ازای هر واریز پرونده به اضافه 1200 ریال تعیین شده است.

مثلا برای انتقال 12 میلیون ها تومان پول با پورسانت به صورت زیر محاسبه می شود:

120/000/000ایکس0/0001=12/000

برای انتقال وجه با سقف سقف 50 میلیون تومان از طریق پایا 30000 ریال کارمزد دریافت می شود.

شارژ پرداخت بین بانکی ساتنا

همچنین 0.02 درصد از مبلغ تراکنش تا سقف 280000 ریال برای حواله بین بانکی ساتنا تعیین شده است. لازم به ذکر است بابت ارسال سفارش پرداخت مربوط به بابانوئل و پایا (فردی) به صورت حضوری (از شعبه) علاوه بر نرخ های مربوطه مبلغ بیست هزار ریال از مشتری اخذ می گردد.

به عنوان مثال برای انتقال 12 میلیون تومان کارمزد به صورت زیر محاسبه می شود:

120/000/000ایکس0/0002=24/000

برای انتقال وجه از طریق ساتنا حداکثر 280000 ریال کارمزد دریافت می شود