پرداخت علی الحساب ارزشیابی معلم • مجله تصویر زندگی


رضا فیضی نژاد در تشریح وضعیت بدهی های آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری در پی اجرای رتبه بندی معلمان گفت: قطعا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و قائم مقامی وزارت آموزش و پرورش در این هفته پیگیر هستند، بنابراین ممکن است آنها پیگیر باشند. با تسویه حساب، نمرات معلمان را اعمال کنید».
بر اساس گزارش استراتژیک مدرن؛ وی با بیان اینکه سال گذشته 51 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش قابل بازنشستگی بازنشسته شدند، گفت: امسال نیز 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته می شوند.

فیضی نژاد با اشاره به میزان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری: اجرای ارزشیابی معلمان وی بیان کرد: ستاری فرد معاون آموزشی در خصوص کسورات بازنشستگی از 6 ماهه دوم سال 1400 و اعلام رتبه بندی بازنشستگان از سال 1401 دو جلسه در محل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرد.

اعمال رتبه بندی طلاب بازنشسته در سال 1400

آموزش و پرورش برای انجام رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته در سال 1400 مبلغی به صندوق کمک نکرده است.

به گزارش معاونت فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوریآموزش و پرورش از پرداخت 1400 رقم عملکرد رتبه بندی معلمان در 6 ماهه دوم سال 97 کوتاهی کرده است که محاسبات آن در دست بررسی است. البته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت آموزش و پرورش در این هفته تلاش زیادی می کنند تا ارزیابی های معلمان با تسویه حساب ها جوابگو باشد.

فیضی نژاد در پاسخ به این سوال که میزان بدهی چقدر است تحصیلات انتظار می رود ارزشیابی معلمان چقدر اعمال شود؟ وی تصریح کرد: مبلغ به عنوان مبلغ پرداختی در مجموع محاسبه می شود و شامل کسورات از سهم شاغل، کارفرما و ذخیره ای است که تخصیص نمی یابد و طرح صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان یک هفته با جلساتی که در سازمان و برنامه و بودجه است. معتبر تلقی می شود، این کار باید انجام شود.

پرداخت شکاف حقوقی 1401 معلمان

وی در خصوص پرداخت مابه التفاوت حقوق 1401 معلمان با اعمال رتبه بندی فرهنگیان اظهار داشت: از آنجایی که ارقام مربوط به کسر رتبه از آبان 1401 به بعد علی الحساب پرداخت شده است، لذا در سال 1400 آموزش عملی به مستمری بگیران پرداخت نمی شود. یا کارگران اینها (پرداخت بخشی از مطالبات ناشی از احراز رتبه فرهنگیان) در مهر و آبان 1401 پرداخت شده و کسورات وی نیز علی الحساب پرداخت شده است که نیاز به بررسی دارد. به صورت قطعی، به محض تامین اعتبار، این رتبه بندی برای بازنشستگان از سال های 1400، 1401 و 1402 اعمال می شود.

معاون فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به اینکه پیش بینی می شود بیش از 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در سال 1402 بازنشسته شوند، از پیگیری اجرای موضوع رتبه بندی در پرداخت مستمری به این افراد خبر داد.