پروتکل امتحانات نهایی در سایت سنجش منتشر شد • مجله تصویر زندگی


دانش آموزانی که در آزمون سراسری شرکت کرده اند می توانند به سایت مرکز سنجش MES مراجعه کنند صورتجلسه امتحان نهایی به خودت نگاه کن.

من گزارش میدم اخبار امتحان به نقل از صداوسیما، اصفهان; مرحله دوم آزمون سراسری 1402 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 25 تیرماه در پنج گروه امتحانی برگزار شد. نتایج امتحان نهایی دانش آموزان در این آزمون 40% تاثیر مطمئن دارند.

دانش آموزان شرکت کننده در آزمون سراسری می توانند از امروز به سایت مرکز سنجش MES مراجعه کنند. صورتجلسه امتحان نهایی چشم انداز؛ دانشجویان و داوطلبان رایگان به مدت 3 روز یعنی تا 30 تیرماه اعتراض به نتایج نمرات امتحانی آنها دارند

داوطلبانی که برای ترمیم نتیجه اقدام کرده اند می توانند هفته آینده نتایج خود را در سامانه مشاهده کنند. همچنین می توانند با مراجعه به سامانه my.medu.ir مغایرت را گزارش کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج نهایی آزمون 1402در پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد.