پیام Valex در مورد اختلال شبکه فانتوم


به اطلاع کاربران عزیز می رساند زیرا هک پل چند زنجیره ای کدام شبکه ها فانتوم، رودخانه قمری و دوجین سپرده فانتوم را با Volt Valx Roy متصل می کند شبکه اصلی و چین هوشمند بایننس تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.
Valx در حال حاضر فقط از فانتوم توکن در شبکه فانتوم پشتیبانی می کند و تعلیق سپرده روی سایر توکن ها تأثیری نخواهد داشت.

Valax در حال حاضر هیچ توصیه ای برای خرید یا فروش فانتوم ندارد.

به روز رسانی های بیشتر از طریق کانال های رسمی رسانه های اجتماعی Valax به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.